Lägre spannmålsskörd enligt prognosen

Hektarskördarna förutspås bli lägre genom torkan under vår och försommar. Den totala skörden påverkas också av att en del arealer har tagits som helsäd.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Idag kom Jordbruksverkets prognos över spannmålsskörden för 2023.  Enligt prognosen blir den totala spannmålsskörden 4,9 miljoner ton för 2023. Det är 15 procent lägre än förra årets skörd och 5 procent lägre än genomsnittet för åren 2018–2022.

Att årets totalskörd av spannmål förväntas bli lägre jämfört med 2022 förklaras främst av att hektaravkastningen för spannmålsgrödorna förväntas bli lägre. Orsaken är främst torkan under våren och försommaren. Regnet nu i augusti kan också försvåra skörden och påverka den totala skördemängden negativt.