Ökad slakt av kor och kvigor

Produktion

Under årets första åtta månader har nötslakten ökat. Störst är ökningen för kor och kvigor.

Antalet kor minskar

Produktion

Såväl antalet dikor som mjölkkor minskar i Jordbruksverkets senaste statistik för juni. Totalt fanns det 3 700 färre kor i juni i år jämfört med föregående år.