Dags för Brunnby lantbrukardagar

Nyheter
Då var det dags för Mellansveriges fältmässa – Brunnby lantbrukardagar utanför Västerås. Maskindemonstrationer, växtodlingsförsök, seminarier och täckdikning är huvudinslagen under de två dagar som mässan pågår i Mälardalen.