Digitaliserad slakt börjar med öronmärkena 

Nyheter

Med digitala öronmärkningar finns möjligheter att genomföra en digitalisering av slaktkedjan och enklare dela information. Nyligen avslutades ett projekt på Gotland där detta undersöktes.    I projektet Digitalisering av slaktkedjan har Gotland Grönt centrum, Protos och Hencol tillsammans undersökt hur slaktkedjan kan bli digital. Projektet pågick från november 2020 till mars i år och drygt 1 300 […]

Andelen stutar minskar

Slakt

Slakten av stutar ökade efter att Sverige gick med i EU, men har efter toppen 2004 minskat.

Så syns ökad djurvälfärd i slakten

Forskning

Finns det kopplingar mellan djurvälfärd och ekonomi vid slakt? Vilka investeringar genomförs för att djuren ska få en bättre sista tid? Det är några frågor som SLU-forskare har studerat.

Ökad import efter pandemin

Nyheter

Efterfrågan på svenskt kött har sakta lett till att den svenska marknadsandelen har stärkts – samtidigt som totalkonsumtionen minskar. Men i fjol ökade importen då pandemin avtog och samhället öppnade upp. Under pandemin minskade importen av kött då restaurangnäringen tappade gäster. Därefter ökade importen i samband med att restriktionerna lättade 2021 och samhället öppnade upp, […]

Slaktanmärkningar – majoriteten är prickfria

Nyheter

De flesta svenska nötkreatur som slaktas har inga anmärkningar vid slakten. Det visar en sammanställning som gjorts av Växa Sverige.