Ökad import efter pandemin

Nyheter

Efterfrågan på svenskt kött har sakta lett till att den svenska marknadsandelen har stärkts – samtidigt som totalkonsumtionen minskar. Men i fjol ökade importen då pandemin avtog och samhället öppnade upp. Under pandemin minskade importen av kött då restaurangnäringen tappade gäster. Därefter ökade importen i samband med att restriktionerna lättade 2021 och samhället öppnade upp, […]

Slaktanmärkningar – majoriteten är prickfria

Nyheter

De flesta svenska nötkreatur som slaktas har inga anmärkningar vid slakten. Det visar en sammanställning som gjorts av Växa Sverige.