Slakten av nöt ökade i kvartal tre

Nyheter

Slakten under årets första tre kvartal ökade med 3,6 procent jämfört med samma period förra året.

Nu ska årets nöttoppar utses

Slakt

Syftet med tävlingen Nöttoppen – ungtjur är att inspirera till goda produktionsresultat. För att hamna i topp i tillväxt på sina djur krävs bra management från start till mål, god djurhälsa och en välplanerad utfodring.

Biologiska klockan styr fortfarande

Slakt

Utifrån slaktdata kunde man se att tjurarna växte bättre på våren och att de i stället lagrade in mer fett på hösten.

Vinnande tillväxt

Gården

Noggrannhet i alla detaljer och nytt kalvstall gav Nygårds mjölk en förstaplats i Nöttoppens tillväxttävling för ungtjurar av mjölkras 2022.

Andelen svenskt nötkött ökade

Nyheter

Andelen svenskt nötkött ökade med 4,2 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period föregående år.

Lägre svinn med köttraser

Forskning

Drygt 8 procent av nötköttsproduktionen på gårdsnivå gick till spillo under 2020. Det motsvarar 13 000 ton nötkött som kunde ha blivit livsmedel, visar en delrapport om svinn.

Digitaliserad slakt börjar med öronmärkena 

Nyheter

Med digitala öronmärkningar finns möjligheter att genomföra en digitalisering av slaktkedjan och enklare dela information. Nyligen avslutades ett projekt på Gotland där detta undersöktes.   

Andelen stutar minskar

Slakt
Slakten av stutar ökade efter att Sverige gick med i EU, men har efter toppen 2004 minskat.

Så syns ökad djurvälfärd i slakten

Forskning
Finns det kopplingar mellan djurvälfärd och ekonomi vid slakt? Vilka investeringar genomförs för att djuren ska få en bättre sista tid? Det är några frågor som SLU-forskare har studerat.

Ökad import efter pandemin

Nyheter

Efterfrågan på svenskt kött har sakta lett till att den svenska marknadsandelen har stärkts – samtidigt som totalkonsumtionen minskar. Men i fjol ökade importen då pandemin avtog och samhället öppnade upp.