Att minska knottangrepp är viktigt för att minska risken för blåtunga. Här syns några ungdjur på bete.

Myndigheterna förbereder sig för blåtunga i Sverige

Nyheter

Sedan förra året pågår ett utbrott av blåtunga i delar av Europa. Nu förbereder sig myndigheterna för att sjukdomen kan komma till Sverige.

Webbinarium om blåtunga

Nyheter

Den 4 juli klockan 12.00 bjuder LRF Kött in till ett webbinarium om blåtunga, med möjlighet att ställa frågor.

Invasiv fästing sprider sig i USA

Nyheter

Asiatisk långhornad fästing sprider sig i USA och ställer till stora problem på nötkreatur. Den finns i nuläget inte i Europa.

Baletite® och SilotitePro® – film för bättre effektivitet

Annons

I höst ska en tankmjölksscreening genomföras på ett antal mjölkgårdar för att få en översikt av förekomsten av antikroppar mot schmallenbergvirus.

Screening av schmallenberg

Nyheter

I höst ska en tankmjölksscreening genomföras på ett antal mjölkgårdar för att få en översikt av förekomsten av antikroppar mot schmallenbergvirus.

Fågelinfluensa på mjölkkor – liten risk i Sverige

Nyheter

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, följer utbrottet av fågelinfluensa hos mjölkkor i USA. Risken för att något liknande ska hända i Europa bedöms som liten.

USA – åtgärder mot fågelinfluensa hos kor

Nyheter

I USA vidtar nu USDA, USA:s jordbruksdepartement, åtgärder för att minska smittspridningen efter att fågelinfluensa, H5N1, påvisats i mjölkbesättningar i nio stater.

Fågelinfluensa hos mjölkkor i USA

Nyheter

Sedan mars har det kommit rapporter från USA om att fågelinfluensa påvisats i mjölkbesättningar. Nu kommenterar statsepizootologen Karl Ståhl på Statens veterinärmedicinska anstalt detta.

Fredrik Lundkvist, Jakob Tufvesson, Andreas Larsson och Hillevi Rydén har kalvhälsan i fokus på Hargs bruk

Fullt fokus på kalvningen

Djurhälsa
Besättningen på Löhammar har två kalvningsperioder - vår och höst. Under kalvens första veckor ägnar en person hela sin arbetstid åt att främja kalvhälsan.

Förbrukningen av antibiotika minskar

Nyheter

Förbrukningen av antibiotika till lantbrukets djur i EU minskade med 44 procent mellan åren 2014 och 2021.

Carolin Larsson utfodrar kalvarna med mjölk

Hygien, hygien och åter hygien

Djurhälsa
Genomtänkta arbetsrutiner och snabba åtgärder när det uppstår problem. Målet är att kalvarna på Öster Vrenninge ska vara friska under hela uppväxten.