Fågelinfluensa hos mjölkkor i USA

Nyheter

Sedan mars har det kommit rapporter från USA om att fågelinfluensa påvisats i mjölkbesättningar. Nu kommenterar statsepizootologen Karl Ståhl på Statens veterinärmedicinska anstalt detta.

Fredrik Lundkvist, Jakob Tufvesson, Andreas Larsson och Hillevi Rydén har kalvhälsan i fokus på Hargs bruk

Fullt fokus på kalvningen

Djurhälsa
Besättningen på Löhammar har två kalvningsperioder - vår och höst. Under kalvens första veckor ägnar en person hela sin arbetstid åt att främja kalvhälsan.

Förbrukningen av antibiotika minskar

Nyheter

Förbrukningen av antibiotika till lantbrukets djur i EU minskade med 44 procent mellan åren 2014 och 2021.

Carolin Larsson utfodrar kalvarna med mjölk

Hygien, hygien och åter hygien

Genomtänkta arbetsrutiner och snabba åtgärder när det uppstår problem. Målet är att kalvarna på Öster Vrenninge ska vara friska under hela uppväxten.
Carolin Larsson utfodrar kalvarna med mjölk

Hygien, hygien och åter hygien

Djurhälsa
Genomtänkta arbetsrutiner och snabba åtgärder när det uppstår problem. Målet är att kalvarna på Öster Vrenninge ska vara friska under hela uppväxten.

Enkätstudie om tiaminbrist

Forskning

Är tiaminbrist hos idisslare en underdiagnostiserad sjukdom i Sverige? Djurägare kan hjälpa till att få fram mer kunskap genom att svara på en enkät om förekomst av symtom i nöt- och fårbesättningar.

Två bekräftade fall av schmallenberg

Nyheter

Det finns ett bekräftat fall av schmallenberg på kalv i vår och ett på lamm i höstas. Men det finns flera misstänkta fall på både kalv och lamm i södra Sverige.

Digital dermatit – ett problem i feedlots

Djurhälsa
Det är ovanligt med digital dermatit på köttdjur i Sverige, men det förekommer. Dock i en mycket mindre omfattning än i mjölkbesättningar.

Så syns ökad djurvälfärd i slakten

Forskning
Finns det kopplingar mellan djurvälfärd och ekonomi vid slakt? Vilka investeringar genomförs för att djuren ska få en bättre sista tid? Det är några frågor som SLU-forskare har studerat.

Ultraljud kan upptäcka tidig lunginflammation

Forskning
Ultraljudsundersökning kan visa tecken på lunginflammation långt innan tydliga symtom ses hos kalvar. Detta kräver dock utrustning och utbildning hos bedömaren, enligt en SLU-studie.
Fästing

Fästingburna sjukdomar ett växande hot

Forskning
I början av 2020 drabbades en besättning med utegående nötkreatur i södra Sverige av allvarlig sjukdom och dödsfall bland ungdjur och kalvar. Symtomen varierade med bland annat omfattande hög feber, slöhet, rosslande andning och hälta. Ett utmärkande drag var att sjukdomen hade ett mycket snabbt förlopp.