Fästing

Fästingburna sjukdomar ett växande hot

Forskning

I början av 2020 drabbades en besättning med utegående nötkreatur i södra Sverige av allvarlig sjukdom och dödsfall bland ungdjur och kalvar. Symtomen varierade med bland annat omfattande hög feber, slöhet, rosslande andning och hälta. Ett utmärkande drag var att sjukdomen hade ett mycket snabbt förlopp.

Så påverkar ökad djurvälfärd lönsamheten

Forskning

I takt med att samhället ställer högre krav på djurvälfärd ökar diskussionerna om vilka kostnader det medför. SLU har studerat hur ekonomin för nötköttsproducenter påverkas. PÅ BASIS AV GENERELLA ekonomiska kalkyler på gårdsnivå har vi forskare undersökt några hypotetiska scenarier för hur en gårds täckningsbidrag påverkas av förändrade regler kring hur nötkreatur ska hållas. Man […]