Enkätstudie om tiaminbrist

Forskning

Är tiaminbrist hos idisslare en underdiagnostiserad sjukdom i Sverige? Djurägare kan hjälpa till att få fram mer kunskap genom att svara på en enkät om förekomst av symtom i nöt- och fårbesättningar.

Två bekräftade fall av schmallenberg

Nyheter

Det finns ett bekräftat fall av schmallenberg på kalv i vår och ett på lamm i höstas. Men det finns flera misstänkta fall på både kalv och lamm i södra Sverige.

Digital dermatit – ett problem i feedlots

Djurhälsa
Det är ovanligt med digital dermatit på köttdjur i Sverige, men det förekommer. Dock i en mycket mindre omfattning än i mjölkbesättningar.

Så syns ökad djurvälfärd i slakten

Forskning
Finns det kopplingar mellan djurvälfärd och ekonomi vid slakt? Vilka investeringar genomförs för att djuren ska få en bättre sista tid? Det är några frågor som SLU-forskare har studerat.

Ultraljud kan upptäcka tidig lunginflammation

Forskning
Ultraljudsundersökning kan visa tecken på lunginflammation långt innan tydliga symtom ses hos kalvar. Detta kräver dock utrustning och utbildning hos bedömaren, enligt en SLU-studie.
Fästing

Fästingburna sjukdomar ett växande hot

Forskning
I början av 2020 drabbades en besättning med utegående nötkreatur i södra Sverige av allvarlig sjukdom och dödsfall bland ungdjur och kalvar. Symtomen varierade med bland annat omfattande hög feber, slöhet, rosslande andning och hälta. Ett utmärkande drag var att sjukdomen hade ett mycket snabbt förlopp.

Så påverkar ökad djurvälfärd lönsamheten

Forskning

I takt med att samhället ställer högre krav på djurvälfärd ökar diskussionerna om vilka kostnader det medför. SLU har studerat hur ekonomin för nötköttsproducenter påverkas.