Två bekräftade fall av schmallenberg

Det finns ett bekräftat fall av schmallenberg på kalv i vår och ett på lamm i höstas. Men det finns flera misstänkta fall på både kalv och lamm i södra Sverige.

Text Ann Christin Olsson

I början av mars fanns ett bekräftat fall av schmallenberg på kalv. Det första fallet i år. I höstas var det även ett bekräftat fall på lamm. När Nötkött ringde Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, den 10 mars, var det fortfarande för tidigt att bedöma om ett utbrott av smittan är att vänta.

Missbildad kalv orsakad av schmallenberg. Foto: Dolores Gavier-Widén/SVA

– Den här stallsäsongen har det varit två fall. Det är inte mycket, men vi får se när vi går in i en mer intensiv kalvningssäsong, sa Dinah Seligsohn, biträdande statsveterinär på SVA.

Nu har det hunnit gå två veckor där utvecklingen har följts. Så här skriver Dinah Seligsohn i ett mail idag den 28 mars: ”Vi har hittills inga fler bekräftade fall men däremot signaler från fältet att det kommer många misstänkta fall på både kalv och lamm i framför allt södra Sverige.”

Det kan tyda på ett nytt utbrott av schmallenberg. När dräktiga kor och kvigor utsätts för smittan tidigt i dräktigheten kan det ge missbildade kalvar med stela och krokiga kroppar vilket i sin tur kan ge svåra kalvningar. Sverige hade ett utbrott av schmallenberg 2011–2013 och det kunde bli dramatiska effekter i enskilda besättningar. Nu har smittan varit borta så länge att den immunitet som byggdes upp för tio år sedan inte finns kvar bland djuren. Om det föds missbildade kalvar i besättningen bör dessa efter samråd med veterinären obduceras.  

Fakta Schmallenberg

  • Schmallenbergvirus sprids med svidknott och då vuxna djur infekteras ses inga eller lindriga sjukdomssymtom som kortvarig feber, nedsatt foderlust, diarré och minskad mjölkproduktion. Det finns i nuläget ingen behandling eller något vaccin. Infektion tidigt i dräktigheten kan ge missbildade foster. Källa: SVA
  • Mer info om smittan här: Schmallenbergvirus hos idisslare – SVA