Foto: Johan Karlsson

Kanon med ströfördelare

Stall

Den gamla hökanonen och höfördelaren fick nytt liv och fungerar i dag som ströfördelare. Det ger en säkrare arbetsmiljö och lite skoj för djuren på Skallsjö gård. Från hö till strö Familjen Karlsson-Blomberg på Skallsjö gård i Högsäter, Dalsland, lade om till dikor och köttproduktion 2007. En ny lösdrift för köttdjur började sedan byggas 2020. […]

Korna har flyttat in i på Valsjö

Stall

Straxt före jul stod framtidens dikostall klart på Valsjö i Sörmland och djuren stallades in.