Foto: Johan Karlsson

Kanon med ströfördelare

Stall

Den gamla hökanonen och höfördelaren fick nytt liv och fungerar i dag som ströfördelare. Det ger en säkrare arbetsmiljö och lite skoj för djuren på Skallsjö gård.

Korna har flyttat in i på Valsjö

Stall
Straxt före jul stod framtidens dikostall klart på Valsjö i Sörmland och djuren stallades in.