Invasiv fästing sprider sig i USA

Nyheter

Asiatisk långhornad fästing sprider sig i USA och ställer till stora problem på nötkreatur. Den finns i nuläget inte i Europa.

Årets Vallmästare – familjen Uhlin på Lyngens gård

Nyheter

Med baljväxter, bevattning, prognosprover och snabb inläggning uppnås hög kvalitet på vallfodret hos familjen Uhlin på Lyngens gård.

Screening av schmallenberg

Nyheter

I höst ska en tankmjölksscreening genomföras på ett antal mjölkgårdar för att få en översikt av förekomsten av antikroppar mot schmallenbergvirus.

Baletite® och SilotitePro® – film för bättre effektivitet

Annons

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, följer utbrottet av fågelinfluensa hos mjölkkor i USA. Risken för att något liknande ska hända i Europa bedöms som liten.

Fågelinfluensa på mjölkkor – liten risk i Sverige

Nyheter

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, följer utbrottet av fågelinfluensa hos mjölkkor i USA. Risken för att något liknande ska hända i Europa bedöms som liten.

”Nu är rätt tid för vallen”

Nyheter

I Svealand finns alla ingredienser för att få en bra förstaskörd, förutsatt att det regn som kommit in nu i början på veckan inte försenar skörden.

Idag uppmärksammas den biologiska mångfalden

Nyheter

Den 22 maj uppmärksammas världen över den internationella dagen för biologisk mångfald. Och här förtjänar naturbetesmarkerna och djuren samt lantbrukarna som sköter dem en eloge.

Det vill partierna uträtta i EU 

Nyheter

Inför EU-valet har vi sammanställt en enkät över vad de olika partierna vill åstadkomma när det gäller jordbruk.

Positiva genetiska trender

Nyheter

Köttrasernas genetiska trender för såväl olika delegenskaper som i det sammanvägda svenska avelsindexet AIX utvecklas över lag positivt.

Nu är det klippt!

Vall

Redan den 29 april klipptes de första prognosproverna i Halland. De första analyssvaren har publicerats på webben vallprognos.se.

USA – åtgärder mot fågelinfluensa hos kor

Nyheter

I USA vidtar nu USDA, USA:s jordbruksdepartement, åtgärder för att minska smittspridningen efter att fågelinfluensa, H5N1, påvisats i mjölkbesättningar i nio stater.