Är du på bettet på betet?

Om du är intresserad av bete och satsat lite extra på betesdriften i din produktion har du nu chansen att delta och bli svensk mästare i en europeisk betestävling.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Projektet Grazing4AgroEcology, som är ett europeiskt nätverk för att lyfta intresset för betesdrift, arrangerar en betestävling i sommar. Tävlingen är öppen för gårdar med nötkötts-, mjölk- eller lammproduktion. Förutom ett intresse för betesdrift kan gården ha såväl natur- som åkermarksbete. Det går att nominera sig själv eller en kollega fram till den 31 augusti på den svenska sidan på webben grazing4agroecology.eu. Man tävlar genom att svara på ett antal frågor

Tävlingen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen, som deltar i projektet Grazing4AgroEcology. Vinnaren tillkännages i oktober 2024 på Elmia, och erbjuds en studieresa till Irland under 2025.

Mer info finns projektets svenska sida plus länk till ett frågeformulär: Sweden – Grazing4AgroEcology