Optimera kapacitet och läglighet

Körslorna har blivit cirka 30 procent dyrare på fyra år. Med högre kostnader för inköp av maskiner blir det allt viktigare att se över sin maskinstrategi.

Text, Foto Ann Christin Olsson

– Idag är det kapacitet, kapacitet och kapacitet som gäller, säger Christer Johansson, teknik och energirådgivare i Maskinkalkylgruppen.

Christer Johansson

När priset för körslor i skriften Maskinkostnader jämförs mellan år 2019 och 2023 har det blivit 20 till 40 procent dyrare. Att kostnaden dragit i väg de senaste åren handlar, både om ökade tillverkningskostnader för maskinerna, räntor och valutakursen, men också om ökade kostnader för bränsle och arbete.

Räkna på maskinkostnaderna

Det har varit en tydlig trend mot mer egna maskiner. Det hänger ihop med att gårdarna blir allt större, men också högre krav på att skörda när det är mest lägligt, inte minst när det gäller vallskörden. Ett alltmer nyckfullt väder gör att många önskar bli klara med sin skörd på bara ett par dagar. För ett par årtionden sen kunde vallskörden ta någon vecka.

– Kan inte den egna arealen bära en rationell maskinkedja kan man fundera på att köpa maskiner ihop, köra åt varandra eller anlita maskinstation. Det borde kunna bli en ny era av olika sådana samarbeten. Det kan också vara ett sätt att få ta del av ny teknik, säger Christer Johansson.

En annan möjlighet kan vara att själv börja köra på entreprenad för att få mer areal. Han har svårt att se hur de här kostnadsökningarna kan få fortsätta utan åtgärder.