Utmärkelser

Årets Vallmästare®

Nu är Årets Vallmästare 2024 utsedd och 1 september öppnar vi upp för att nominera kandidater till Årets Vallmästare 2025. Årets Vallmästare är tävlingen för mjölk- och nötköttsproducenter som med hjälp av ett grovfoder av högsta kvalitet lägger grunden för hög mjölkavkastning och god tillväxt på djuren.

Det är tidningarna Husdjur och Nötkött som tillsammans med Gård & Djurhälsan, Svenska Vallföreningen, Sveriges lantbruksuniversitet och Växa Sverige står bakom utmärkelsen.

Syftet med Årets Vallmästare är att öka intresset för vallfrågor och lönsam vallproduktion. Tävlingen är till för alla nötkötts- och mjölkproducenter i Sverige som tack vare ett grovfoder av hög kvalitet når goda resultat i produktionen. Den genomförs för att uppmärksamma duktiga vallodlare och ge status till landets arealmässigt största gröda som också ligger till grund för en lönsam mjölk- och nötköttsproduktion.

1 september öppnar nomineringarna till Årets Vallmästare 2025

Anmälan till Årets Vallmästare, odlingssäsongen 2024, öppnar 1 september. Då kan du åter ta chansen att nominera dig själv, en kollega, kund eller granne via formuläret nedan. Juryn lägger stor vikt vid resultatet för årets vallskördar, men tittar också på tidigare års analyser.

Det vi söker är inte enskilda toppresultat, utan vallodlare som har en genomtänkt strategi där vallfodret är anpassat till gårdens produktion och som lyckas nå jämna resultat både mellan skördar och skördeår.

Årets Vallmästare sponsras av Växa som belönar vinnaren med två timmars gratis rådgivning och fyra grovfoderanalyser. Borgeby fältdagar är partner i tävlingen och bjuder vinnaren på övernattning samt inträde till mässan.

Årets Vallmästare
För- och efternamn
För- och efternamn

I juryn 2024/2025 ingår: Linda av Geijerstam, Svenska Vallföreningen, Nilla Nilsdotter-Linde och Rolf Spörndly, SLU, Anett Seeman, Gård & Djurhälsan, Jessica Stenvall, Växa Sverige, Linda Grimstedt, Husdjur, samt Ann Christin Olsson, Nötkött. 

 ÅrTidigare pristagare
2024Familjen Uhlin, Lyngens gård, Laholm
2023Familjen Lagerstedt, Olasgård, Valinge
2022Markus Brisbo, Brismene
2021Lisbeth och Tomas Riberth, Guarp
2020Amanda, Bengt, Jeanette och Andreas Sjöberg, JB holstein
2019Inställt pga torråret 2018
2018Per och Tore Larsson, Kårtorp Lantbruk
2017Thomas Rappe, Strömsrums gård
2016Lasse Larsson, Jon-Jons Lantbruk
2015Viktoria Luttu Wahlberg och Henrik Wahlberg
2014Richard och Lennart Johansson
2013Bröderna Bengtssons Lbr AB
2012Fredrik Hansson
2011Torbjörn och Jonas Holgersson
2010Magnus och Anki Sandin
2009Per-Åke Perers
2008Anna-Britta och Herbert Nyman
2007Peter Ingemarsson
2006Jonas och Anders Svensson
2005Peter och Kristina Olsson
2004Jan-Olof Oscarsson
2003Jonas och Torbjörn Holgersson