Fokus på grovfodret betalar sig

Sedan tre år tillbaka har kraftfoderkostnaderna kunnat sänkas. Med hjälp av bland annat prognosprover och tidig förstaskörd, håller vallmästarfinalisten Lyngens gård hög kvalitet på vallfodret.

Text Lisbeth Karlsson

Bevattning och snabb inläggning bidrar också till att uppnå hög kvalitet på vallfodret hos Magnus och Eva-Lott Uhlin på Lyngens gård utanför Laholm. Tillsammans med sina söner Anton, Joel och Albin driver de mjölkproduktion med 110 mjölkkor plus rekrytering samt uppfödning av besättningens tjurkalvar till slakt.

Vallen ligger i endast två år för att ge utrymme i växtföljden till specialgrödor som morötter och potatis. Inför vallens förstaskörd tas prognosprover som analyseras inom ett dygn på ett lokalt laboratorium.

Förstaskörden tas runt den 20 maj och därefter följer ytterligare fyra skördar med cirka 25 dagars mellanrum. Femte och sista skörden tas medvetet lite senare för att få ett foder som är lämpligt till bland annat sinkor.

Vallen har bevattnats i flera år. Vallen bevattnas fem till tio gånger per säsong med 20 mm per tillfälle. Minst två bevattningar görs före förstaskörden.

Med fullt fokus på vallfodrets kvalitet och del i foderstaten har kostnaderna för inköpt kraftfoder kunnat sänkas.

VALLFAKTA

● Areal: 180 ha åker plus 30 ha naturbeten. Vall på cirka 45 ha.

● Antal skördar: Fem skördar.

● Fröblandningar: Egen vallfröblandning: 10 % rödklöver, 37 % timotej, 13 % ängssvingel, 20 % engelskt rajgräs, 20 % rörsvingelhybrid.

● Konserveringsmetod: Plansilo.

● Gödsling: Flytgödsel 20-15-15-(15) ton/ha ger cirka 50-65 kilo kväve/ha och år beroende på tillgång. NS27-4: 280 kg till första skörd, därefter sjunkande givor ner till 100–150 kilo/ha till femteskörden. Sammanlagt cirka 293 kilo kväve/ha och år.

● Näringsinnehåll per kilo ts: Förstaskörd 11,6 MJ, 172 g råprotein, 6,54 NELp20, 385 g NDF, 105g iNDF. Andraskörd 11,3 MJ, 160 g råprotein, 6,36 NELp20, 434 g NDF, 105 g iNDF. Tredjeskörd 11,1 MJ, 162 g råprotein, 6,24 NELp20, 482 g NDF, 115 g iNDF. Fjärdeskörd 11,1 MJ, 184 g råprotein, 6,38 NELp20, 461 g NDF, 123 g iNDF. Femteskörd 10,3 MJ, 154 g råprotein, 5,95 NELp20, 477 g NDF, 201 g iNDF.