Här blir gödsel till strö

Installning
Intresset för fiberströ ökade efter torkåret 2018. På skånska Kulladal ska satsningen på den nya tekniken betalas med slopade kostnader för ströhalm.