Nytt nummer av Nötkött

Nyheter

I Nötkött nummer 4 har vi tema installning och lyfter bland annat en tidsstudie i dikobesättningar. Vi har även besökt en nötköttsproducent som satsat på automatisk vägning av sina ungtjurar.

Här blir gödsel till strö

Installning
Intresset för fiberströ ökade efter torkåret 2018. På skånska Kulladal ska satsningen på den nya tekniken betalas med slopade kostnader för ströhalm.