Hur går det att bedriva naturbete hos dig?

Bete

Brist på sammanhängande mark och höga byggkostnader är utmaningar för att utveckla produktionen. Stefan Lindgren, Leva gård, Vännäs: – Jag startade i april i fjol och håller på att öka upp till 40 dikor. Har köpt in en del kastrerade kalvar för att fylla ut tills jag själv når upp i djurantal. – Har bara […]

”Det är korna som gör det största jobbet”

Bete

”Vi människor ska känna tacksamhet över det arbete som korna gör”, sa kung Carl Gustaf då han hälsade välkommen till Stenhammardagen i förra veckan. Temat för dagen var betesdjur i ett hållbart livsmedelssystem.

Brist på bönder hinder för mer naturbete

Bete

Att naturbetesmarkerna bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap gör att allt fler fått upp ögonen för vikten att hävda dessa. Bristen på bönder är det största hotet mot att öka arealen. Att naturbetesmarkerna bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap gör att allt fler fått upp ögonen för vikten att hävda dessa. Bristen på […]

Betesdjur ger mervärde i gårdsbutik

Bete

Björnäs gård har skapat rationella betesfållor av små spridda betesmarker. I dag sköter gårdens djur 384 hektar betesmark. Mervärden som sedan kan plockas ut i gårdsbutiken. När Alexander Westerlund på Björnäs gård, strax öster om Östhammar i Uppland, tog över efter sin far växlade han över från några dikor till att föda upp ungtjurar till […]

Naturbete kräver förberedelser

Bete

Att beta naturbetesmarker är en utmaning. Kalvarna behöver vara vana vid att äta grovfoder innan de släpps ut. Kitty Gudmundsson vaccinerar även mot en rad sjukdomar för att hålla kalvarna friska.   I naturreservatet på Herrevadskloster i Skåne betar en grupp röda och svarta angusdjur i solskenet. I en annan fålla betar en grupp simmentaldjur. […]

Bete på små skiften

Bete

På Piggebo lantbruk ser man möjligheter där andra ser hinder och sporras av utmaningarna med bete på små skiften.