Betesdjur ger mervärde i gårdsbutik

Björnäs gård har skapat rationella betesfållor av små spridda betesmarker. I dag sköter gårdens djur 384 hektar betesmark. Mervärden som sedan kan plockas ut i gårdsbutiken.

Text, Foto Ann Christin Olsson

När Alexander Westerlund på Björnäs gård, strax öster om Östhammar i Uppland, tog över efter sin far växlade han över från några dikor till att föda upp ungtjurar till slakt för att få en mer rationell skötsel. I dag driver han gården ihop med sin fru Emeli Westerlund och de har växlat tillbaka till dikor.

– Det finns inte så mycket djur här och vi fick många erbjudande om att beta mark, säger Alexander Westerlund.

Nu har de gått all in på bete och de egna tjurkalvarna kastreras för att även kunna gå som naturvårdare och slaktas vid cirka 24 månaders ålder.I dag har Björnäs gård en besättning med 80 dikor och 160 stutar och kvigor, och är en av de betesentreprenörer som lyfts fram i Naturvårdsverkets rapport ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”.

Familjen Westerlund framför gårdsbutiken.

– Med hjälp av gamla åkrar och skog har vi försökt göra stora naturbeteshagar, säger Alexander Westerlund.

EU-stöden är viktiga för ekonomin i produktionen. Antingen arrenderar familjen Westerlund mark och söker själva stöd för de betena, eller så får de betalt för att beta, som åt Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen.

– Vi har bättre netto nu än när vi hade 300 tjurar per år, säger Alexander Westerlund.

 Kor med kalv får gå på de bästa betesmarkerna, medan stutarna får gå på de sämre. Sedan får stutarna ta igen tillväxten på stall då de får det bästa vallfodret, medan korna får det grövre. På en del marker finns en handfull fållor som djuren får rotera mellan.

När de restaurerade ett gammalt brygghus, valde de att göra om det till en gårdsbutik sommaren 2021. Gården ligger strategiskt vid bilvägen ut till fritidsområden vid Östersjökusten. Betesdjuren skapar det öppna landskapet som semesterfirare vallfärdar till.

– Vi fick ofta frågan om de kunde få köpa kött, säger Emeli Westerlund.

Hela reportaget finns att läsa i pappersutgåvan av Nötkött nr 3. Vill du prenumerera, klicka här: Prenumerera på Nötkött – Tidningen Nötkött (tidningennotkott.se)

Gårdsfakta

Gård: Björnäs, Östhammar, Uppland

Besättning: 80 dikor, 160 stutar och kvigor. Kalvningar februari–april.

Växtodling: 300 hektar åker, vall, korn, havre och träda.

Naturbete: 150 hektar som de söker stöd för. Betar 180 hektar åt Upplandsstiftelsen och 54 hektar åt länsstyrelsen.

Inriktning: Krav.

Övrigt: Gårdsbutik. 114 hektar skog.

På Björnäs bedrivs idag betesentreprenad.