”Det är korna som gör det största jobbet”

”Vi människor ska känna tacksamhet över det arbete som korna gör”, sa kung Carl Gustaf då han hälsade välkommen till Stenhammardagen i förra veckan. Temat för dagen var betesdjur i ett hållbart livsmedelssystem.

Text, Foto Marianne Lindberg
Per Rudengren, driftsledare, berättade att Stenhammar har cirka 280 dikor med både höst- och vårkalvningar. Till godset hör 300 hektar åker, 500 hektar betesmark och 196 hektar naturreservat.

Ett hundratal inbjudna gäster samlades då kungen och SLU:s rektor Maria Knutson Wedel bjöd in till årets Stenhammardag utanför Flen i Sörmland. Under förmiddagen hölls seminarier kring nötkreatur och dess roll i ett hållbart livsmedelssystem.

På Stenhammar finns ett naturreservat sedan 2017 där man nu restaurerar en sex hektar gammal beteshage. Denna var också målet för eftermiddagens exkursion för de inbjudna besökarna som fick ta del av hur naturen tagit över platsen där en gång godsets oxar betade. I dag har man gjort luckor och öppnat upp gläntor för Stenhammars köttdjur. Planen är att de ska släppas på naturbete den 1 juli och hålla markerna öppna.

Inger-Cecilia Mayer Labba från Chalmers har forskat om näringsaspekter på animaliska livsmedel. Kött från betesdjur innehåller viktiga fettsyror och järn, något som vegetariska livsmedel saknar naturligt. Hennes råd var därför att hellre äta lite kött ofta i stället för att ha en köttfri dag. På så sätt kan man bättre tillgodogöra sig ämnen från både vegetabilier och animalier.

– Det är bättre att använda marker som inte går att bruka till bete, sa kung Carl Gustaf i sin presentation.

I sitt välkomsttal pratade han också om Ukrainakrigets konsekvenser med ökade priser på till exempel livsmedel men betonande också att man måste se positivt på framtiden – dels vad gäller konsumenternas uppskattning av närproducerat, dels teknikens möjligheter att kunna bidra med ökade skördar som skapar förutsättningar för bättre lönsamhet.

Philippa och Pernilla Wallstedt från Sjöholms gård i Katrineholm var stolta leverantörer av det kött som serverades i form av angusburgare. De bedriver en Kravgård med en butik och har 240 kvigor som går på 300 hektar naturbete. För mathållningen och kaffeserveringen under Stenhammardagen stod Lida gård utanför Flen.

– Jag vill tacka alla medarbetare för allt arbete som de gör. Men det är korna som gör det största jobbet, vi människor ska känna tacksamhet för det arbete som korna gör! avrundade kungen innan dagens inbjudna föreläsare tog vid.

Prins Carl Philip i samspråk med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och SLU:s rektor Maria Knutson-Wedel. ”Efter gårdagens tillställning i riksdagen är jag oerhört tacksam och glad över att vara här i dag”, sa Anna-Caren Sätherberg senare inför åhörarna och syftade på den misstroendeomröstning som hade ägt rum dagen innan.