Nu är det klippt!

Vall

Redan den 29 april klipptes de första prognosproverna i Halland. De första analyssvaren har publicerats på webben vallprognos.se.

Optimera kapacitet och läglighet

Nyheter

Körslorna har blivit cirka 30 procent dyrare på fyra år. Med högre kostnader för inköp av maskiner blir det allt viktigare att se över sin maskinstrategi.

Vallskördeläget landet runt

Nyheter

Först kallt, sen torrt och sedan regnigt. Vår vallskördekoll för de två första skördarna berättar om en besvärlig start på vallåret.

Vårtecken – kalvar och valltankar

Det våras när stall och Facebook fylls av nyfödda kalvar och tankarna på vallen åter börjar gro. Med både fodertema och presentation av finalisterna i tävlingen Årets vallmästare kretsar mycket just nu kring ”det gröna guldet”. Kostnadsökningar och oro på marknaden gör det allt tydligare att grovfodret i allmänhet och vallfodret i synnerhet är den grund varpå nötköttsföretaget vilar.

Vårtecken – kalvar och valltankar

Ledare

Det våras när stall och Facebook fylls av nyfödda kalvar och tankarna på vallen åter börjar gro. Med både fodertema och presentation av finalisterna i tävlingen Årets vallmästare kretsar mycket just nu kring ”det gröna guldet”. Kostnadsökningar och oro på marknaden gör det allt tydligare att grovfodret i allmänhet och vallfodret i synnerhet är den grund varpå nötköttsföretaget vilar.

Högre vallskörd på mjölkgårdar?

Nyheter
Den inrapporterade vallskörden på slåttervallar är nästan 2 000 kilo torrsubstans högre per hektar på gårdar med mjölk- jämfört med nötköttsproduktion. Men det förklaras till stor del av att gårdar med nötköttsproduktion betar en större del av återväxten.

Här har vallen huvudrollen i klimatarbetet

Hållbarhet
Vallodlingen är A och O för Grimstorps gårds hållbarhetsarbete. Andra åtgärder är solpaneler för egen elproduktion. Man diskuterar även att kunna använda flis från den egna skogen i liggbäddarna i stället för halm, som måste köpas in.

Skördeläget från norr till söder

Nyheter
Analysstatistik av årets förstaskörd bäddar för en fin utfodringssäsong. Och första veckan i augusti vittnas det om bra vallskördar i många landskap. Men variationerna är stora.