Högre vallskörd på mjölkgårdar?

Nyheter

Den inrapporterade vallskörden på slåttervallar är nästan 2 000 kilo torrsubstans högre per hektar på gårdar med mjölk- jämfört med nötköttsproduktion. Men det förklaras till stor del av att gårdar med nötköttsproduktion betar en större del av återväxten.

Här har vallen huvudrollen i klimatarbetet

Hållbarhet

Vallodlingen är A och O för Grimstorps gårds hållbarhetsarbete. Andra åtgärder är solpaneler för egen elproduktion. Man diskuterar även att kunna använda flis från den egna skogen i liggbäddarna i stället för halm, som måste köpas in.

Skördeläget från norr till söder

Nyheter

Analysstatistik av årets förstaskörd bäddar för en fin utfodringssäsong. Och första veckan i augusti vittnas det om bra vallskördar i många landskap. Men variationerna är stora.