Vallskördeläget landet runt

Nyheter

Först kallt, sen torrt och sedan regnigt. Vår vallskördekoll för de två första skördarna berättar om en besvärlig start på vallåret.

Vårtecken – kalvar och valltankar

Ledare

Det våras när stall och Facebook fylls av nyfödda kalvar och tankarna på vallen åter börjar gro. Med både fodertema och presentation av finalisterna i tävlingen Årets vallmästare kretsar mycket just nu kring ”det gröna guldet”. Kostnadsökningar och oro på marknaden gör det allt tydligare att grovfodret i allmänhet och vallfodret i synnerhet är den grund varpå nötköttsföretaget vilar.

Högre vallskörd på mjölkgårdar?

Nyheter
Den inrapporterade vallskörden på slåttervallar är nästan 2 000 kilo torrsubstans högre per hektar på gårdar med mjölk- jämfört med nötköttsproduktion. Men det förklaras till stor del av att gårdar med nötköttsproduktion betar en större del av återväxten.

Här har vallen huvudrollen i klimatarbetet

Hållbarhet
Vallodlingen är A och O för Grimstorps gårds hållbarhetsarbete. Andra åtgärder är solpaneler för egen elproduktion. Man diskuterar även att kunna använda flis från den egna skogen i liggbäddarna i stället för halm, som måste köpas in.

Skördeläget från norr till söder

Nyheter
Analysstatistik av årets förstaskörd bäddar för en fin utfodringssäsong. Och första veckan i augusti vittnas det om bra vallskördar i många landskap. Men variationerna är stora.