Håll koll på sena Elmia-ändringar

Cirka 150 köttrasdjur förväntas visas under djurutställningen på Elmia. Efter pressläggning av katalogen har en rad förändringar i anmälningarna gjorts. Följ med i vad som händer bland anmälningarna här nedan. Djur som utgåttKat nr. 2. Hereford 175 Smens DonnaKat nr. 6 Hereford 176 Smens Constans  Kat nr. 16. Hereford 7567 Bårarps PrincessKat nr. 26. Simmental […]

Hur går det att bedriva naturbete hos dig?

Bete

Brist på sammanhängande mark och höga byggkostnader är utmaningar för att utveckla produktionen. Stefan Lindgren, Leva gård, Vännäs: – Jag startade i april i fjol och håller på att öka upp till 40 dikor. Har köpt in en del kastrerade kalvar för att fylla ut tills jag själv når upp i djurantal. – Har bara […]

Brist på bönder hinder för mer naturbete

Bete

Att naturbetesmarkerna bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap gör att allt fler fått upp ögonen för vikten att hävda dessa. Bristen på bönder är det största hotet mot att öka arealen. Att naturbetesmarkerna bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap gör att allt fler fått upp ögonen för vikten att hävda dessa. Bristen på […]

Foto: Johan Karlsson

Kanon med ströfördelare

Stall

Den gamla hökanonen och höfördelaren fick nytt liv och fungerar i dag som ströfördelare. Det ger en säkrare arbetsmiljö och lite skoj för djuren på Skallsjö gård. Från hö till strö Familjen Karlsson-Blomberg på Skallsjö gård i Högsäter, Dalsland, lade om till dikor och köttproduktion 2007. En ny lösdrift för köttdjur började sedan byggas 2020. […]

Foderputtaren har rationaliserat en arbetsuppgift som tidigare sköttes med manuellt arbete. Foto: Ann Christin Olsson

Två smarta foderputtare

Foder

En foderputtare kan spara arbete, minska spillet och öka matlusten. Här är två lösningar – en i trä och en gjord av traktorfälg.

FOTO CHARLOTTE SCHOU I SAMARBETE MED KØDKVAEG

Lätta kalvningar med rätt förberedelser

Avel

Utfodring, avel, tillsyn och miljö – dina val och ditt förebyggande arbete påverkar andelen kalvningssvårigheter i besättningen.