Hygien, hygien och åter hygien

Genomtänkta arbetsrutiner och snabba åtgärder när det uppstår problem. Målet är att kalvarna på Öster Vrenninge ska vara friska under hela uppväxten.

Hygien samt genomtänkta arbetsrutiner och snabba åtgärder borgar för god djurhälsa. Men i september 2021 gav ett stickprov på slakteriet utslag för salmonella. Mellankalvsuppfödarna Johan och Carolin Larsson på Öster Vrenninge utanför i Västmanland fick beskedet en fredagkväll, just när det var dags att äta middag.

– Vi fick bara beskedet från slakteriet, inga direktiv om vad vi skulle göra. Jag ville göra något NU, säger Carolin Larsson.

Samma kväll tog hon och Johan Larsson tag i problemet och kalkade hela lösdriften, först skrapgångarna och därefter ströbäddarna. Av tomma 20-litersdunkar gjorde Carolin Larsson stövelbad som placerades utanför varje ingång till stallarna.

Overallen som användes vid arbete i lösdriften hängdes på utsidan av stallet tillsammans med stövlar som inte fick användas någon annanstans.

– Enligt distriktsveterinären som kom på måndagen hade vi gjort allting helt rätt, säger Carolin Larsson.

Inledningsvis togs det prover en gång i veckan och därefter varannan vecka. Carolin Larsson envisades med att få provtagning i alla stall för att säkerställa att det bara var den stora lösdriften som var drabbad av smitta. De fick inte tvätta, bara borsta väggarna och kalka med hjälp av en inköpt kalkspruta.

– Jag och veterinären tog prover i alla boxar, bytte tossor och skyddskläder mellan varje avdelning, säger Carolin Larsson.

Tack vare noggranna smittskyddsåtgärder och Carolin och Johan Larssons samt djurskötaren Christoffer Anderssons idoga arbete kunde spärrningen för salmonella snabbt hävas. Provtagningarna visade att smittan enbart funnits i lösdriften och att det förmodligen var fiskmåsar som fört in smittan. I januari 2022 blev gården friförklarad och de har tillstånd från länsstyrelsen att utöva skyddsjakt om fiskmåsarna återkommer.

Läs mer om hur Öster Vrenninge jobbar med smittskydd och hygien i tidningen Nötkötts e-tidning.