Kontakt

Postadress:
Tidningen Nötkött
Box 302 04 
104 25 Stockholm

Prenumerationsfrågor:
För tecknande av prenumeration eller frågor gällande befintliga prenumerationer hänvisas till kundtjänst hos Preno. 

Preno kundtjänst, tel: 08-522 531 22
Kundtjänst e-post: prenumeration@preno.se

Medlemmar i Växa Sverige kan beställa prenumeration direkt via Medlemsservice.

Redaktion:

Ann Christin Olsson
Chefredaktör
010-471 06 54
anki.olsson@vxa.se

Linda Grimstedt
Tf ansvarig utgivare
010-471 09 42
linda.grimstedt@vxa.se

Marianne Lindberg
Reporter
010-471 06 13
marianne.lindberg@vxa.se

Lisbeth Karlsson
Reporter
010-471 06 39
lisbeth.karlsson@vxa.se