Så påverkar ökad djurvälfärd lönsamheten

Forskning

I takt med att samhället ställer högre krav på djurvälfärd ökar diskussionerna om vilka kostnader det medför. SLU har studerat hur ekonomin för nötköttsproducenter påverkas. PÅ BASIS AV GENERELLA ekonomiska kalkyler på gårdsnivå har vi forskare undersökt några hypotetiska scenarier för hur en gårds täckningsbidrag påverkas av förändrade regler kring hur nötkreatur ska hållas. Man […]