Nu är e-tjänsten för ansökan om krisstöd öppen

Nu går det att söka krisstöd för animaliesektorn. Ersättningen söks via en e-tjänst på länsstyrelsernas hemsidor. Sista ansökningsdag är den 20 september.

Text Marianne Lindberg

Den 9 augusti öppnade ansökningsperioden för stöd till animalieproduktionen och växthusodlingen som är en del av krisstödet till det svenska lantbruket. Totalt handlar det om drygt 1,6 miljarder kronor som ska fördelas.

Stöden är en del av det större stödpaket på knappt 3,2 miljarder kronor som regeringen kom överens om med Centerpartiet och ska underlätta för lantbruket som har drabbats av stora prisökningar till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Krisstödet går att söka via en e-tjänst som är tillgänglig på länsstyrelsernas hemsidor. Sista ansökningsdag är den 20 september. Utbetalningarna av stöden kommer att ske löpande.

Krisstöd utgår enligt följande:

  • Handjur över ett år: 1 300 kronor per djur.
  • Mjölkko: 2 700 kronor per djur.
  • Övriga hondjur, över ett år: 760 kronor.

Krisstöd utgår även för fjäderfä, gris, får, get, och yrkesfisket.

Utöver krisstöden tillkommer en förstärkning av det nationella stödet i norra Sverige med 50 miljoner kronor.