Efterlyser långsiktigt hållbar lönsamhet

Med tre kriser på fem år är det dags att se över den långsiktiga lönsamhetsnivån i branschen.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Henrik Lander, nötköttsproducent i Molkom i Värmland och ordförande i Sveriges nötköttsproducenter bedömer att de flesta får ihop sitt grovfoderbehov för den kommande stallperioden. Men det blir ett dyrare foder för många. Det finns också regionala skillnader där en del är hårdare drabbade.

Henrik Lander. Foto: Privat

– Höstens arbete för oss i Sveriges nötköttsproducenter blir att titta den övergripande på lönsamheten. Och se vad vi i näringen kan göra tillsammans med politiken.

Detta mot bakgrund att det varit tre kriser under de senaste fem åren. Först torkåret för fem år sedan. Därefter dyrare insatsvaror det senaste dryga året på grund av Ukrainakriget och nu en kall och torr försommar som ger ett dyrare grovfoder. Inte bara genom lägre första- och andraskörd av vall, utan också till exempel insådd som behövt göras om och att spannmål som behövt tas som helsäd.

– Det håller inte att det är tredje gången på fem år. Vi måste se över den långsiktiga lönsamheten, säger Henrik Lander.

Långsiktig lönsamhet

För att man som producent ska tåla sådana här händelser behöver lönsamheten över tid vara bättre. Så att det finns ekonomiska muskler att hantera situationen och inte behöva vara hänvisad till krisstöd.

Det är också viktigt för att få i gång fler stallbyggen och locka unga att satsa i branschen, annars blir det svårt att leva upp till ambitionen i Livsmedelsstrategin att öka produktionen.

Vid samtal med köttklubbarna verkar det som att en del producenter väljer att minska lite på antalet djur för att få fodret att räcka. Men det verkar inte som att det blir så långa slaktköer som det befarades för någon månad sedan.

– Jag tror att vi lärde oss mycket av torkan 2018 så att vi är mer på tårna nu.

Dessutom blir ströhalmen dyr.

– Det pratas om två kronor kilot i fältkant. Så det blir dyrt för den som har djupströ.