Rasfördelning på kalvarna år 2023

Den vanligaste nötkreatursrasen är holstein. 34 procent av kalvarna som föddes i Sverige rapporterades in med den raskoden förra året.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Näst störst, med raskod 99, är korsningar med 30 procent av de inrapporterade kalvarna. Därefter kommer SRB med 12 procent, följt av hereford med 32 496 födda kalvar, vilket är 7 procent av kalvarna. Av de 52 raser, förutom korsningarna, där kalvar har rapporterats in, hade 19 av raserna färre än 10 födda kalvar.

Det görs inge uppdelning på om det är kalvar efter mjölk- eller dikor. Den stora gruppen korsningar är både mjök- och dikor. Uppskattningsvis utifrån antalet dikor (195 278 dikor i december 2023) samt antalet kalvar med olika raskod i CDB, jämfört med antalet korsningar i kokontrollen borde mellan 100 000 och 120 000 av dessa korsningskalvar vara födda i dikobesättningar. Dessutom används vissa raser, som simmental, både som mjölk- och dikor. Även en del lantraser som fjällras och rödkulla används idag inte bara som mjölkkorutan även dikor.

Allt fler raskoder

Lantbrukaren rapporterar själv in rasen och kalvarna behöver inte vara varken helt renrasiga eller godkända enligt respektive ras stambokföringskrav. Syftet med raskoden är att få en fingervisning om hur djuret ser ut. Det förekommer också en belgisk blå. När dessa inrapporteringar följs upp handlar det ofta om att man knappat in raskoden med en siffra fel. Det har kommit till en hel del raskoder de senaste året och senast i januari lades den franska rasen gasconne till, även om det ännu inte fötts någon kalv.

Det finns även med några udda typer som jak, bison, buffel, vicent och zebu som ligger med i CDB-registret.

De fyra största köttraserna i köttboskapskontrollen KAP-avel är charolais 28 procent, hereford 23 procent, simmental 18 procent och angus 15 procent. Läs mer i Nötkött nummer 5 2023. Den här artikeln illustreras med en nyfödd stabiliserkalv. Foto: Lisbeth Karlsson

Tabell: Inrapporterade raser på kalvar födda under 2023 som rapporterats in i CDB. Källa: Jordbruksverket

RaskodRasAntal kalvarAndel av födda kalvar
2SLB162.92234 %
99 Korsning/övriga raser145.09130 %
1 SRB57.76512 %
8 Hereford32.4967 %
14 Simmental19.4704 %
9Charolais15.9063 %
11Aberdeen angus15.7983 %
12Limousin7.2262 %
6RB3.4511 %
27Monbéliard3.0721 %
4SJB2.276
41Fjällko1.965
16Highland cattle1.398
18Blonde D’Aquitaine1.245
5SAB1.100
28 Fleckvieh872
31Brown swiss796
40Rödkulla680
29Wagyu662
17Belted galloway646
19Dexter523
3SKB464
42Väneko83
20Galloway73
90Amerikansk bison69
44Ringamålako68
91Buffel, vattenbuffel60
22Piemontese59
43Bohuskulla46
36Stabiliser32
21Tiroler grauvieh28
38Lakenvelder28
24Gelbvieh25
93Jak25
25Chianina17
35Murray grey17
58Speckle park8
50Telemarkfe7
57Brahman7
52Dölafe4
37Guernsey3
55Pustertaler3
56Aubrac3
32Texas longhorn2
34Bazadaise2
53Pinzgauer2
94Visent2
23Belgisk blå och vit1
26South devon1
30Dansk korthorn1
51Vestlandsk fjordfe1
54Finsk boskap1
92Zebu1
33Salers0
39Australian lowline0