Antalet kor minskar

Såväl antalet dikor som mjölkkor minskar i Jordbruksverkets senaste statistik för juni. Totalt fanns det 3 700 färre kor i juni i år jämfört med föregående år.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Det var 2 200 färre dikor, -1 procent, och 1 500 färre mjölkkor, -0,5 procent, i juni 2023 jämför med juni 2022, enligt Jordbruksverkets statisk som presenterades igår.

Den långsiktiga trenden har varit att antalet mjölkkor och det totala antalet nötkreatur minskar medan antalet dikor ökar. Sedan år 2000 så har mjölkkorna minskat med 31 procent, medan antalet dikor ökat med 26 procent.

Trots kominskningen var det cirka 800 fler kalvar, en ökning med 0,2 procent. Även kvigor, stutar och tjurar minskar, med 2 000 djur vilket är 0,4 procent. Totalt har antalet nötkreatur var 1 444 200 i juni 2023, en minskning med 5 000 jämfört med juni 2022.

Även antalet grisar och får minskar, grisarna med 9 procent och fåren med 5 procent. Jämfört med motsvarande period 2022 är det cirka 5 000 färre nötkreatur.

Läs mer om statistiken om lantbrukets djur: Lantbrukets djur i juni 2023. Preliminär statistik

20052007201020132016202020222023
Mjölkkor398.033367.226348.101346.363330.810301.548296.543295.040
Dikor177.243186.352198.329193.080193.720209.193213.102210.871
Summa kor575,276553.578546430539.443524.530510.741509.645505.911
Summa kvigor, tjurar och stutar532.014515.698513 737498.737489.279480.724481.973479.841
Summa kalvar under 1 år512.230487.363479.498467.654475.225462.369457.698458 .488
Källa: Jordbruksverket