”Det är korna som gör det största jobbet”

Bete

”Vi människor ska känna tacksamhet över det arbete som korna gör”, sa kung Carl Gustaf då han hälsade välkommen till Stenhammardagen i förra veckan. Temat för dagen var betesdjur i ett hållbart livsmedelssystem.

Betesdjur ger mervärde i gårdsbutik

Bete

Björnäs gård har skapat rationella betesfållor av små spridda betesmarker. I dag sköter gårdens djur 384 hektar betesmark. Mervärden som sedan kan plockas ut i gårdsbutiken. När Alexander Westerlund på Björnäs gård, strax öster om Östhammar i Uppland, tog över efter sin far växlade han över från några dikor till att föda upp ungtjurar till […]

Naturbete kräver förberedelser

Bete

Att beta naturbetesmarker är en utmaning. Kalvarna behöver vara vana vid att äta grovfoder innan de släpps ut. Kitty Gudmundsson vaccinerar även mot en rad sjukdomar för att hålla kalvarna friska.   I naturreservatet på Herrevadskloster i Skåne betar en grupp röda och svarta angusdjur i solskenet. I en annan fålla betar en grupp simmentaldjur. […]

Här blir gödsel till strö

Installning

Intresset för fiberströ ökade efter torkåret 2018. På skånska Kulladal ska satsningen på den nya tekniken betalas med slopade kostnader för ströhalm.

Bete på små skiften

Bete

På Piggebo lantbruk ser man möjligheter där andra ser hinder och sporras av utmaningarna med bete på små skiften.

Korna har flyttat in i på Valsjö

Stall

Straxt före jul stod framtidens dikostall klart på Valsjö i Sörmland och djuren stallades in.