Tyrfingur fick snurr på det regenerativa betet

Dikoproduktionen på Island har ökat. Från 1 072 kor år 2001 till dagens 3 572. En förklaring är en satsning på import av angus från Norge. Nötkött har besökt Hulda Brynjólfsdóttir och Tyrfingur Sveinsson som nu testar regenerativt bete för dikor.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Regnet öser ner när Nötkött besöker Hulda Brynjólfsdóttir och Tyrfingur Sveinsson på gården Lækjartún på Island i slutet av juli. Innan dagen är slut har det kommit 60 millimeter. Årsnederbörden ligger på 1 120 millimeter, så torka har aldrig varit ett problem. Snarare är det att hantera den rikliga nederbörden, som bland annat kan ge upptrampade betesmarker och ett kort skördefönster för vallensilaget.

Tredje generationen

Tyrfingur Sveinsson är tredje generationen på gården och paret har drivit den sedan 2010. När de tog över hade hans pappa nötköttsproduktion med inköpta mjölkraskalvar. Men de valde en betesbaserad produktion och för tre år sedan lade de om till regenerativt bete, med fokus på kretslopp och jordhälsa.

Står utanför EU

Island är inte med i EU men har ett eget system med jordbruksstöd. På gården Lækjartún utgör stöden för nötkreaturen, exklusive marken, cirka 20 procent av intäkterna.

– Ett mål med stöden är att vi ska ha produktion i hela landet, säger Tyrfingur Sveinsson, vars gård ligger i ett bra jordbruksområde i sydvästra Island.

Två slakterier

Det finns två slakterier att välja mellan och man förhandlar och säljer till det som betalar bäst. När det gäller nötkött är Island självförsörjande till cirka 80 procent, resten är import.

Däremot finns det ett överskott av lamm, vilket är en orsak till att Hulda Brynjólfsdóttir och Tyrfingur Sveinsson utökar nötköttsproduktionen. De tycker att det är roligt att det har tagits in nya angustjurar från Norge och börjar byggas upp en seminverksamhet för köttbesättningar på Island.

– Nu har vi sålt de första ungtjurarna till slakt som är efter semintjurar, säger Tyrfingur Sveinsson.

Ont om mark

Målet är att komma upp i 36 dikor 2023 och på sikt 50 kor, vilket är så många djur som de har plats för. Hur många det blir beror också lite på om de får möjlighet att köpa till mark. Det är inte mycket åkermark som kommer ut till försäljning och mjölkbönderna har också ett marksug.

– Vi måste också tävla med folk från Reykjavik som bara ligger sju mil bort. De är ofta köpstarka och vill ha en liten gård, säger Tyrfingur Sveinsson.

Detta är ett utdrag ur ett längre reportage från Island som Nötkött besökte förra året. Vill du prenumerera på tidningen och ta del av intervjuer och reportage? Klicka här.