Det vill partierna uträtta i EU 

Nyheter

Inför EU-valet har vi sammanställt en enkät över vad de olika partierna vill åstadkomma när det gäller jordbruk.

Peter Kullgren instämmer i kritiken mot nordiska kostråd

Nyheter

När de nya nordiska näringsrekommendationerna ska omvandlas i svenska kostråd har regeringen lyssnat på kritiken och ger Livsmedelsverket i uppdrag att fokusera på näringsråden och till 30 april 2024 ta ett bredare hållbarhetsperspektiv.

Nötköttsgård på väg betraktas som industri

Nyheter

Europaparlamentets miljöutskott föreslår lägre tröskelvärden än jordbruksutskottet i revisionen av Industriutsläppsdirektivet, IED.