Brist på ströhalm

Nyheter

I många delar av Sverige kan det bli en utmaning att få ihop strö. Det visar Nötkötts rundringning bland rådgivare.  

Lägre spannmålsskörd enligt prognosen

Nyheter

Hektarskördarna förutspås bli lägre genom torkan under vår och försommar. Den totala skörden påverkas också av att en del arealer har tagits som helsäd.

Torr försommar oroar

Nyheter

En torr försommar har gett en lägre förstaskörd av vall och oro för brist på bete på många håll i södra Sverige.

Markus Brisbo är Årets vallmästare

Den vinnande vallstrategin på Östergården i Brismene bygger på enkelhet såväl vid odling som utfodring. Strategin har gett jämna och höga näringsvärden i vallfodret och hög tillväxt på gårdens ungtjurar.

Markus Brisbo är Årets vallmästare

Nyheter
Den vinnande vallstrategin på Östergården i Brismene bygger på enkelhet såväl vid odling som utfodring. Strategin har gett jämna och höga näringsvärden i vallfodret och hög tillväxt på gårdens ungtjurar.