Torr försommar oroar

Nyheter

En torr försommar har gett en lägre förstaskörd av vall och oro för brist på bete på många håll i södra Sverige.

Markus Brisbo är Årets vallmästare

Nyheter
Den vinnande vallstrategin på Östergården i Brismene bygger på enkelhet såväl vid odling som utfodring. Strategin har gett jämna och höga näringsvärden i vallfodret och hög tillväxt på gårdens ungtjurar.