Brist på ströhalm

I många delar av Sverige kan det bli en utmaning att få ihop strö. Det visar Nötkötts rundringning bland rådgivare.  

Text Camilla Olsson
Foto Lena Widebeck

Sommarens först torra och sedan blöta väder har satt många lantbrukare på prov. I och med torkan tog många i södra delen av landet helsäd av spannmålen och det gör att det kan bli halmbrist. I Skåne finns de som har pressat ärthalm.  
 

— Den blir stabbig och har inte lika bra uppsugningsförmåga men om man varvar den lite med vanlig halm så går det kanske att ha den i djupströ. Uppfinningsrikedomen kommer när det blir torrt, säger Jannike Andersson rådgivningschef på Skånesemin.  

Runt Sjuhärad brukar halm få köpas in från andra delar av landet och det kommer antagligen att bli så i år med. I trakterna kring Kalmar/Öland, Halland, Kronoberg/Blekinge och Gotland tror rådgivarna som Nötkött har pratat med att det kommer att bli halmbrist.  

 
— En hel del har tagit helsädesensilage. Det kommer inte att sitta någon rivare på tröskan kan jag säga. Förhoppningsvis kan man klara det, men det är på håret, säger Stefan Uddin, växtodlingsrådgivare på Gotland.  

Kort och gles spannmål

I Dalarna är också spannmålen kort och gles, enligt Marlene Lindenthal, lantbruksdjursrådgivare på Hushållningssällskapet i Stora Skedvi.  

— När regnet kom blev det sidoskott i spannmålen och det var dålig övervintring på höstvetet. Vårsäden blev väldigt gles och kort. Generellt blir det nog brist på strö, säger hon.  

I Västerbotten var det under Nötkötts rundringning i början av augusti för tidigt att prata om halmtillgång. Men även här vittnas om kort och glest spannmål. I Norrbotten vågar Jenny Karlsson, ordförande för LRF Norrbotten, ännu inte säga hur det blir med strö då spannmålen inte är i land än och priserna kan komma att stiga.   

— Jag törs inte säga hur det blir än. Det finns inget överskott på norrbottnisk halm och många strör med spån men det har stigit i pris och kan vara svårt att få tag i under vissa perioder, säger hon.