Fågelinfluensa hos mjölkkor i USA

Sedan mars har det kommit rapporter från USA om att fågelinfluensa påvisats i mjölkbesättningar. Nu kommenterar statsepizootologen Karl Ståhl på Statens veterinärmedicinska anstalt detta.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Fågelinfluensa har konstaterats i flera mjölkkobesättningar i USA. Det är första gången som fågelinfluensa bekräftats efter naturlig infektion hos nötkreatur. Det omfattar i nuläget totalt tolv mjölkgårdar i delstaterna Texas, Kansas, Michigan, New Mexico och Idaho. Även en person rapporteras ha smittats av fågelinfluensa efter kontakt med nötkreatur. Personen drabbades av en lindrig ögoninfektion.

Flera symtom

Så här beskriver SVA symtomen: Mjölkkorna har tappat mjölkproduktion och haft minskat foderintag. Korna har uppvisat slöhet, uttorkning och feber. Drabbade kor har haft tjockare, koncentrerad, råmjölksliknande mjölk och onormal klibbig eller lös avföring. Det har varit en sjuklighet på tio procent i drabbade djurgrupper.

Det är konstaterat att det är samma högpatogena fågelinfluensa, H5N1 (klad 2.3.3.4b), som setts hos fåglar i USA och Europa. Dock har influensaviruset från korna i USA på flera gensegment från den amerikanska genpoolen av influensa A virus och denna genotyp har inte påvisats i Europa.

Smittan antas komma från vilda fåglar. SVA har inte fått signaler om liknade fall i Sverige.

Läs mer: Fågelinfluensa konstaterad hos mjölkkor i USA – SVA

Fotot är en arkivbild från USA.