Trumps tull på stål påverkan på globala handeln med kött

Om USA:s president gör allvar i hotet att införa restriktioner på införseln av stål kommer troligen världshandeln påverkas på många varor, däribland livsmedel som nötkött.

Australien som stor nettoexportör av nötkött är beroende av en fungerande handel globalt. Nu spekulerar man i hur den kan påverkas av om president Trump får igenom kravet på tullar vid import av stål till USA. USA är en viktig marknad för Australien som årligen exporterar 233 mljoner ton nötkött dit. En export som hotas om tullar skulle införas även på nötkött.
USA i sin tur exporterar nötkött främst till Japan, Sydkorea, Kanada och Hongkong. Om dessa länder väljer att införa restriktioner mot USA kommer också balansen i världens handel med nötkött att påverkas. Analysen är gjord i en artikel publicerad på Beef Central.