Flexibelt stall lyfte djurhälsan

Bygg

En tillbyggnad gör lösdriften på Kungsberg flexibel och lättskött. Med mer utrymme för kalvningar, kalvgömmor och sjukboxar har såväl djurvälfärd som hälsa förbättrats. Jordägaren Statens Fastighetsverk frågade i början av 2000-talet sin arrendator Mats Rehnman om han kunde tänka sig att satsa på dikor för att hålla markerna på Kungsbergs gård utanför Strängnäs öppna. 2003 […]

Bue gård

Full snurr i egen regi

Gården

När Maria och Fredrik Hildingsson startade Bue gård var vissa skeptiska. De skulle sälja allt kött i egen regi. I dag rullar verksamheten på för fullt.

Hållbar läsning i nya numret av Nötkött

Nyheter

Lantbrukets åtgärder för att minska den globala uppvärmningen är hållbara även för företagens ekonomi. I senast numret av Nötkött kan du läsa om hur lantbrukarna på två olika gårdar jobbar med lösningar som gynnar både miljön och den egna plånboken. Här är lite ur innehållet i Nötkött nummer 4: Tema hållbarhet Rapporten Framtidens jordbruk – […]

Fransk välmusklad dragare

Fokus

De första bazadaise-kalvarna föddes i Sverige för fyra år sedan. Rasen är en gammal dragare som numera används som tung köttras.

Selma – en säregen överlevare

Ko-llega

Selma har en särställning i besättningen och Cecilia Bollesparrs hjärta. Hon föddes för tidigt och var den enda överlevande tvillingen där även modern dog efter förlossningen.

Betesdjur ger mervärde i gårdsbutik

Bete

Björnäs gård har skapat rationella betesfållor av små spridda betesmarker. I dag sköter gårdens djur 384 hektar betesmark. Mervärden som sedan kan plockas ut i gårdsbutiken. När Alexander Westerlund på Björnäs gård, strax öster om Östhammar i Uppland, tog över efter sin far växlade han över från några dikor till att föda upp ungtjurar till […]

Lätt val när Lutarp växlade om

Gården

Fortfarande är det röda kor i hagarna som gäller. När produktionen skiftade från mjölk till kött 2013 ersattes SRB-korna med hereford på Lutarp i Småland.

Naturbete kräver förberedelser

Bete

Att beta naturbetesmarker är en utmaning. Kalvarna behöver vara vana vid att äta grovfoder innan de släpps ut. Kitty Gudmundsson vaccinerar även mot en rad sjukdomar för att hålla kalvarna friska.   I naturreservatet på Herrevadskloster i Skåne betar en grupp röda och svarta angusdjur i solskenet. I en annan fålla betar en grupp simmentaldjur. […]

FOTO CHARLOTTE SCHOU I SAMARBETE MED KØDKVAEG

Lätta kalvningar med rätt förberedelser

Avel

Utfodring, avel, tillsyn och miljö – dina val och ditt förebyggande arbete påverkar andelen kalvningssvårigheter i besättningen.