Han tar över simmental

Med ett starkt avelsintresse delar Mikael Jonasson sin tid mellan två raser – simmental och blonde. Nu har han också tagit på sig ledartröjan för simmentalföreningen.

Mikael Jonasson är sedan i våras nyvald ordförande i Svenska simmentalföreningen när Nötkött besöker honom på Katslösa gård nordväst om Ystad i Skåne. Han är glad för att ha fått förtroendet och hoppas kunna hålla uppe medvinden som han upplever att simmentalrasen har.

– Att hålla den positiva trenden är mitt mål, att rasen ska fortsätta att utvecklas. Vi hade många djur på Elmia och stambokföringen har ökat. På köttrasprövningen hade vi fler tjurar insatta och vi hade fler tjurar på den avslutande auktionen än vad vi brukar ha, säger Mikael Jonasson.

Han har länge varit engagerad i såväl simmental som blondeföreningen. I simmentalföreningen sitter han i avelsrådet och har skött ekonomin. Även i blondeföreningen sköter Mikael Jonasson bokföringen. Han är utbildad civilekonom och arbetar deltid som redovisningskonsult.

– Det är roligt med föreningsuppdragen eftersom man kan få en bra bild av hur djurmaterialet och populationen i Sverige utvecklas. I avelsrådet har jag fått med mig mycket nya tankar och idéer.

Mikael Jonasson och hans far Gert Nilsson började med blonde i mitten av 1990-talet medan simmentaldjuren tillkom i början av 2000-talet. Mikael Jonasson blev delaktig i gården i januari 2020 då driften lades om till aktiebolag. I höstas gjordes generationsskiftet och nu är det den yngre generationen som helt står för gården och driften.

– Pappa är fortfarande aktiv i företaget, om än inte på samma nivå som tidigare.

Läs mer om Mikael Jonasson och Katslösa i Nötkötts e-tidning.