Flugor – en stickande irritation

Forskning

Med hjälp av EU-medel från Landsbygdsprogrammet har Växas experter på djurvälfärd sammanställt forskning om hur nötkreaturens beteende påverkas av flugor med fokus på arter som finns i Sverige.

Labbkött: ”Minst tio år kvar”

Forskning

I Danmark pågår forskning för att odla fram nötkött på laboratorier. Den lätta delen är att odla celler, det svåra är att efterlikna ätkvaliteten i riktigt nötkött.

Kött – en faktor att räkna med

Forskning

Järn och zink är betydligt mer tillgängligt i kött än i köttsubstituten. Detta på grund av tillverkningsprocessen av alternativen och innehållet av fytinsyra.

Baletite® och SilotitePro® – film för bättre effektivitet

Annons

I ett projekt som fått medel från Branschutvecklingspengen vill Gård och Djurhälsan visa på stutens styrkor.

Utnyttja stutens styrkor på din gård

Forskning

I ett projekt som fått medel från Branschutvecklingspengen vill Gård och Djurhälsan visa på stutens styrkor.

Harald Eriksson är dikoproducent på Hägernäs gård och har jobbat mycket med att få en effektivare arbetstid.

Effektivare arbete efter forskningsstudie

Dikor
Automatisk ströning och hur betesmarkerna ser ut har betydelse för hur mycket arbetstid det går åt i en dikoproduktion enligt en ny studie.

Färre nötkreatur och lägre metanutsläpp

Forskning

Utsläppen av metan från nötkötts- och mjölkproduktionen i Sverige har minskat med cirka 35 procent sedan 1937. Utsläppen är idag på samma nivå som på 1870-talet.

Försök med virtuella stängsel i Norge

Forskning

I Norge är virtuella stängsel tillåtet sedan tre år. Försöken kring hur tekniken kan användas fortsätter, bland annat för att övervaka nötkreatur i områden med rovdjur.

Lägre svinn med köttraser

Forskning

Drygt 8 procent av nötköttsproduktionen på gårdsnivå gick till spillo under 2020. Det motsvarar 13 000 ton nötkött som kunde ha blivit livsmedel, visar en delrapport om svinn.

Enkätstudie om tiaminbrist

Forskning

Är tiaminbrist hos idisslare en underdiagnostiserad sjukdom i Sverige? Djurägare kan hjälpa till att få fram mer kunskap genom att svara på en enkät om förekomst av symtom i nöt- och fårbesättningar.

Så syns ökad djurvälfärd i slakten

Forskning
Finns det kopplingar mellan djurvälfärd och ekonomi vid slakt? Vilka investeringar genomförs för att djuren ska få en bättre sista tid? Det är några frågor som SLU-forskare har studerat.