Labbkött: ”Minst tio år kvar”

I Danmark pågår forskning för att odla fram nötkött på laboratorier. Den lätta delen är att odla celler, det svåra är att efterlikna ätkvaliteten i riktigt nötkött.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Forskning pågår vid universitetet i Århus för att se om det går att minska växthusgaserna från animalieproduktionen genom att odla kött och mjölk på labb. Framför allt har man fokuserat på nötkött eftersom det ger upphov till mer växthusgaser än kött från gris och fjäderfä.

– För tio år sedan började det komma klimatberäkningar på labbkött och lantbruksstyrelsen ville hitta vägar att minska klimatbelastningen, säger Margrethe Therkildsen, forskare vid Institut for fødevarer vid universitetet i Århus.

Protein från flera källor

Enligt finska beräkningar skulle växthusgaserna från labbkött ligga på 5 procent av vanligt nötkött. Den största delen från den energi som processen kräver.

– Men vi måste titta på mer än bara växthusgaser, säger Margrethe Therkildsen.

Bland annat lyfter hon idisslarnas betydelse för den biologiska mångfalden och deras roll i ett cirkulärt jordbruk med vallodling. Men hon kan se labbköttet som ett komplement.

– Jag tror att vi i framtiden kommer att få protein från många olika källor.

Den första hamburgaren gjord på köttfärs av labbodlade muskelceller från nötkreatur togs fram redan 2013. Men svårigheten är att få fram rätt ätkvalitet när det gäller till exempel textur, smak, fettinblandning och vattenhållande förmåga, speciellt i hela köttbitar.

– Det är nog minst tio år innan labbkött är ute i butik, säger Margrethe Therkildsen.

Bilden är på riktig köttbit där ätkvaliteten kan var svår att försöka efterlikna med labbkött.