Vallskördeläget landet runt

Först kallt, sen torrt och sedan regnigt. Vår vallskördekoll för de två första skördarna berättar om en besvärlig start på vallåret.

Text Camilla Olsson
Foto Ann Christin Olsson

Nötkött har ringt runt bland rådgivare i olika delar av landet, för att höra hur det har gått med vallskörden hittills under den utmanande sommaren 2023. Så här berättar de:

Norrbotten

— Första skörden blev generellt bra. Andra skörden kom i gång jättebra och rent volymmässigt är det bra med foder, men det är väldigt ostadigt väder så den tenderar att bli sen och utdragen. Det är snudd på fara för om tredje skörden ska hinnas med.

Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten

Västerbotten

— Det varierar mellan kust och inland. Kusten fick en sparsam förstaskörd men de som inväntade regnet vid midsommar fick mer än normalt. I mellanområdet gav första skörden 60–70 procent och inlandet 90–95 procent. Längre söderut är de däremot inte lika nöjda, regnet har fallit väldigt lokalt.

Anna Ericson, Växa

Dalarna

— Generellt var första skörden dålig, det varierar mellan 35–70 procent i söder. Norra delen fick mer regn i slutet av våren så där har det avkastat bättre men de flesta fick en låg första skörd. Vintern frestade på vallarna mycket och det var mycket sämre övervintring än det brukar vara. Andra skörden torkade bort. Med första och andra skörden har man knaprat ihop en total första skörd och ligger därmed en skörd efter.

 Marlene Lindenthal, Hushållningssällskapet

Gävleborg


— I första skörden har avkastningen varit lägre än normalt, 50–90 procent av normal skörd där de södra områdena har varit hårdare drabbad än de norra. De ekologiska gårdarna rapporterar ännu lägre skördar jämfört med ett normalår. Andraskörden är över förväntan med utgångspunkt från förutsättningarna, men skördarna är lägre än normalt framför allt i de södra delarna. I norra delarna har andra skörden tagits i slutet av juli och där rapporteras bra avkastning som en effekt av rikligt med nederbörd.

Hans Lindberg, Växa

Örebro/Västra Sörmland

— Skörden har varierat kraftigt i länet. Västra Örebro län hade nästan en normal förstaskörd med 70–80 procent, medan det blev sämre för östra. Det skiljer sig också mycket beroende på jordarterna. Andra skörden blev jättedålig i öster och normal i väster. Det har skördats mycket trädor och skyddszoner och fler har testat att ta helsädesskörd för att det ska räcka till grovfoder. Tredjeskörden ser bra ut men på vissa ställen har det regnat så mycket att det är svårt att skörda och vårspannmålen ser dålig ut.

Niklas Johansson, Växa

Östergötland

— Det är stor variation beroende på hur mycket regn som har kommit. Det finns de som fått otroligt dålig förstaskörd i östra och södra delarna medan nordvästra delarna har fått den högsta andraskörden någonsin. Det finns därmed en spridning från väldigt bekymrade lantbrukare till ganska nöjda.

Ulrik Lovang, Lovang lantbrukskonsult

Sjuhärad

— Det har varit lite sämre förstaskörd än normalt, 70-80 procent av normalskörd överlag. Det har varit stor spridning med lokala regnskurar, medan andra fått färre. Området mot Halland har haft mindre regn och var mer utsatt för torka. Andra skörden är nog ganska normal, om än eftersatt på grund av torka. Den skörd som är på gång nu växer bra, där är det ett större problem hur vi ska skörda det på grund av regn. Det samma gäller spannmålen.

Daniel Muregård, Rådgivarna i Sjuhärad

Gotland

—  Det är väldigt varierande. Första skörden gav 60–70 procent och andra skörden 40–0 procent. Nu har det börjat regna så vi vet inte helt hur det blir. Totalt finns det grovfoder på ön så att det räcker men en del kommer att få köpa.

Stefan Uddin, växtodlingsrådgivare

Kronoberg/Blekinge

— I snitt har man fått 30–50 procent av första skörden, en och annan har fått 70–80 procent, det är väldigt spretigt. De som väntade tog en sen andra skörd har fått bra mängd men antagligen inte så bra värden. Vädret och nederbörden har varit ojämn, det skiljer från by till by. Det var minusgrader till sista veckan i maj, det är nog mer frost än torka som har tagit vallarna.

Jenny Svensson, Växa

Kalmar/Öland

— Det finns de som har fått 80–90 procent av första skörden och de som har fått under hälften, det är väldigt varierande. Kalmar och inåt landet har nästan fått sämre skörd än Öland på grund av kall vår. De som kan vattna har fått en skaplig första och andra skörd.

Mikael Olofsson, Hushållningssällskapet

Halland

— Första skörden var kraftigt påverkad av torkan. Störst påverkan var det på lätta sandjordar, under hälften av normal skörd och på de tunga jordarna var det 50–80 procent, beroende på skördesystem. Andra skörden försvann för de med fyrskördesystem på dåliga platser, mot tredje och fjärde skörd börjar det rätta till sig.

Sofie Pålsson, Hushållningssällskapet

Skåne

— Beroende på jordmån och hur regnet föll varierar första skörden. I norra delen blev det därför 60–70 procent av normal skörd medan lantbrukare på andra platser i Skåne fick knappt hälften. Andra skörden har blivit dålig på nästan alla håll då det var torrt överallt och det började ta på reserverna i marken. Vissa väntade med andra skörden och andra slog för att ge rum för tredje skörden. Tredje skörden är i gång på vissa håll, det har kommit regn så det borde ha börjat återhämta sig.

Jannike Andersson, Skånesemin