Fem djurgrupper att prioritera i torkan 

Hushåll med betet, prioritera rätt foder till rätt djur samt rätt djur på rätt plats. Det var rådet när LRF kött i torsdags höll lunchseminarium med anledning av torkan. 

Text Linda Grimstedt

Anett Seeman, produktionsrådgivare på Gård och djurhälsan, gav en timmes gedigen genomgång kring hur djuren kan näringsförsörjas och växa i tider av foderbrist. Just nu är många dikor lakterande och har därmed ett större näringsbehov för att kunna förse kalvarna med mjölk. Det gäller särskilt förstakalvarna som dessutom själva fortfarande växer. 

Anett Seeman

– I en situation där det är brist på foder behöver vi prioritera möjligheten för förstakalvarna att ge sin kalv så bra näring som möjligt, sa Anett Seeman. 

Hon lyfte upp de två spår som finns att tillgå om betet inte räcker: att utöka arealen eller minska betestrycket. En del har kanske möjlighet att stängsla in nya beten, men då gäller det också att vara uppmärksam på risker som giftiga växter och insekter som kanske gjort att den marken ratats tidigare. Även arbetstid och tillgång till vatten är faktorer att ta hänsyn till.  

För att minska trycket kan det vara möjligt att flytta äldre kor som har lägre energibehov från de marker som har bäst bete, för att spara det till växande djur. Om betäckningsperioden är klar så att alla djur inte behöver gå med tjuren kan flocken hullgrupperas och fördelas på olika beten. Det kan också vara ett alternativ att tillskottsutfodra, om det inte finns regelverk som hindrar. 

– Mitt tips är då att tillskottsutfodra kalvarna, så att fodret inte går omvägen via kon, sa Anett Seeman och tipsade om att släppa kalvarna på framförbete eller ge kraftfoder i en kalvgömma. 

Tidigt födda tjurkalvar – samt tjurar över lag – kan även stallas in och fodras på stall för att spara bete till kor och kvigor. Det är också viktigt att prioritera tillväxten på slaktdjuren. 

– Avvänj så tidigt det går så att inte kalvarna stannar i tillväxt. 

Förstaskörden har varierat över landet, men gemensamt för de flesta är att återväxten till andraskörden är obefintlig. Inför stallsäsongen är det bra att redan nu inventera foderlagret, bedöma hur mycket som kommer att gå åt och då inte glömma de växande djurens ökande energibehov vart efter de växer. 

– Det är mycket kvar av sommaren, så vi ska inte måla fan på väggen. Men att göra en inventering efter varje skörd är ingen nackdel oavsett vilket år vi befinner oss i, påpekade Anett Seeman. 

Hon gick igenom olika alternativa grovfoder men lyfte också möjligheten att köpa in grovfoderersättare, vilket kan vara ett bra alternativ för den som har en bra bas att stå på och som vill vara säker på att få rätt hygien och näringsvärden. 

Inför stallsäsongen lyfte Anett Seeman också vikten av framförhållning i frågor som strö, beläggning, relation till kalvköpare/-säljare och banken. 

5 tips i torkan

  • Ha koll på kalvarna så de inte stannar i tillväxt. 
  •  Håll ögonen på förstakalvarna så att de kan näringsförsörja sina kalvar och inte själva blir för magra för att ta sig dräktiga igen. 
  •  Kontrollera att avelstjuren är näringsförsörjd nog för att orka göra sitt jobb. 
  •  Glöm inte rekryteringskvigorna som behöver nå 65 procent av vuxenvikten till betäckning och 85 procent av vuxenvikten till inkalvning. Har de stannat i tillväxt behöver de gödas under vintern eller avvakta betäckning ett extra år vilket blir dyrt. 
  •  Dräktighetsundersök så att inga djur står tomma och kostar foder i vinter. PAG-prov är en möjlighet utöver rektalundersökning och ultraljud. 

Länk till webbinariet: Foderstater till nöt i torkatider