”Behöver redan stödutfodra på betena”

Det rapporteras om allt fler områden som drabbas av torka, vilket kan äventyra andraskörden av vall. Spannmålen påverkas också negativt av torkan.

Text, Foto Ann Christin Olsson

En del gårdar i framför allt södra och sydöstra delarna av landet har fått en markant lägre förstaskörd av vallen. Men även i de områden där lantbrukarna fått en normal förstaskörd oroar man sig för återväxten av vall och spannmålen.

Bland andra Gård och djurhälsan, Växa och LRF har samlat ihop råd på sina webbar.

Anett Seeman

– Många av råden är lärdomar sedan torkan 2018, säger Anett Seeman, produktionsrådgivare nöt på Gård och djurhälsan, som utgår från Skåne. Men i år är krisen tidigare, det är tydligt att både bete och vallar drabbats. Tillväxten har varit dålig under en kall och torr vår och försommar.

En del har vidtagit åtgärder sedan torkåret 2018 för att vara mer rustade mot torka, till exempel genom att odla torktåligare växter, som majs, och de som kan har utökat möjligheten att bevattna och börjat odla mellangrödor. Intresset har också ökat för nya torktåliga växter som sudangräs.  

En fördel än så länge är att inte hela landet är drabbat och det gör att det kan finnas foder att köpa. Men dyrare insatsvaror de senaste åren gör att en del har dålig likviditet.

– Många här i Skåne har fått halv förstaskörd och det börjar redan nu finnas behov av att stödutfodra på betena. Fodersituationen kan bli ett bekymmer inför hösten. Både att få ihop tillräckligt med foder och att det kan bli svårare att sälja avvanda dikalvar.

Hon hoppas på regn och att vallarna ska komma igen och kunna ge bra tredje- och fjärdeskördar.

Råd i tider av torka: