Utnyttja stutens styrkor på din gård

I ett projekt som fått medel från Branschutvecklingspengen vill Gård och Djurhälsan visa på stutens styrkor.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Gård och Djurhälsans bedömning är att stuten är intressant i svensk nötköttsproduktion inte bara som betesdjur utan också som ett alternativ till ungtjur.  

– Syftet med studien är att visa stutens styrkor. Vi har många gårdar som har bra tillväxt, säger Caroline Eriksson, produktionsrådgivare på Gård och Djurhälsan och ansvarig för projektet.

På plussidan med stutuppfödning finns också lynnet och att det är ett flexibelt betesdjur som till exempel kan gå ihop med kvigorna. Förutom en litteraturstudie är tanken att lyfta fem producenter och deras framgångsfaktorer. Förutom produktionsresultat och praktiska lösningar ska man också räkna på ekonomin i produktionen.

Fler betesdjur behövs

Caroline Eriksson bedömer att stuten kommer att ha en viktig roll i framtiden. Det finns ett stort behov av betesdjur för att vårda naturbetesmarker och stuten bidrar till både biologisk mångfald och öppet landskap. Andelen stutar av de slaktade handjuren har minskat och ligger nu på 16 procent.

– Vi ska följa upp gårdar som har ett bra resultat.  .

Hon hoppas att projektet både ska få fler att satsa på stutar och att de som redan har stutar kan få inspiration till att trimma produktionen. Projektet startar i januari 2024 och pågår till november 2025.

Läs mer: