Andelen stutar minskar

Slakten av stutar ökade efter att Sverige gick med i EU, men har efter toppen 2004 minskat.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Efter EU-inträdet ökade uppfödningen och slakten av stutar. Som mest slaktades 55 920 stutar 2004, vilket var 23 procent av alla handjur som slaktades det året. I handjur inräknas stut, ungtjur samt yngre och äldre tjur. Sedan dess har stutarnas andel av de slaktade handjuren minskat till 16 procent.  Förra året slaktades 31 850 stutar. Dock var andelen ännu lägre 1995, då utgjorde stutarna 3 procent av de slaktade handjuren.

Källa Jordbruksverket