Enkätstudie om tiaminbrist

Är tiaminbrist hos idisslare en underdiagnostiserad sjukdom i Sverige? Djurägare kan hjälpa till att få fram mer kunskap genom att svara på en enkät om förekomst av symtom i nöt- och fårbesättningar.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Tiamin eller vitamin B1 är en vattenlöslig vitamin som är viktigt för alla däggdjur och brist kan leda till allvarlig sjukdom och död hos idisslare. Vitaminet produceras normalt i vommen hos vuxna idisslare, men störningar kan leda till att brist ändå uppstår i djuret. Frågan om tiaminbrist har nyligen aktualiserats och en enkätstudie ska därför genomföras som en del av ett veterinärt examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Är tiaminbrist hos Idisslaren underdiagnostiserad sjukdom i Sverige? undrar Johan Turnstedt, veterinärstudent på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Med hjälp av enkäten hoppas han få en överblick över hur vanligt det är med symtom på tiaminbrist i Sverige. Är det så att tiaminbrist förekommer mer i olika delar av landet? Är det vanligare vid vissa produktionssystem eller vid olika stadier i djurets liv?  Symtomen beskrivs i enkäten och är bland annat rörelsestörningar, blindhet, kramper och andra neurologiska symtom. Tiaminbrist kan förekomma både hos kött- och mjölkbesättningar, men om det är vanligare i någon av produktionsformerna är en del i syftet med enkäten. Sjukdomen förekommer även på får. 

Enkäten riktar sig till dig med överblick över en besättning med får eller nötkreatur i egenskap av djurägare, förman eller liknande. Enkäten besvaras på nätet, den är anonym och tar cirka 5-10 minuter att svara på.

– Vi vill att enbart en person per besättning svarar på enkäten.

Länk till enkät:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1134801X379035729X22115