Så når du dina nya avelsvärden

Nya nordiska avelsvärden finns framme, men blir inte tillgängliga i Växas managementsystem förrän tidigast i höst. Som djurägare kan man nå sina värden på Navet.

Text Lisbeth Karlsson

Sedan drygt ett år finns det gemensamma nordiska avelsvärden för köttraserna angus, charolais, hereford, simmental och limousin. I den första fasen ingår kalvningsegenskaper samt slaktkroppsegenskaper. Men än så länge får djurägare söka fram avelsvärdena på Navet, Nordisk avelsvärderings webbplats (https://nordic.mloy.fi/NavBeef).

Växa ska utveckla ett system för publicering, men projektet har blivit försenat.

– Målet är att vi ska kunna publicera dem i samband med novembers avelsvärdering men det beror på hur vi behöver prioritera våra IT-insatser, säger Carolina Markey, affärsområdeschef Avel vid Växa.

Med nordiska avelsvärden ökar säkerheten för tjurar som har döttrar i Sverige, Finland och Danmark, men en större bas för avelsvärderingen innebär också att omrangering har skett.