Vårtecken – kalvar och valltankar

Text Ann Christin Olsson

Det våras när stall och Facebook fylls av nyfödda kalvar och tankarna på vallen åter börjar gro. Med både fodertema och presentation av finalisterna i tävlingen Årets vallmästare kretsar mycket just nu kring ”det gröna guldet”. Kostnadsökningar och oro på marknaden gör det allt tydligare att grovfodret i allmänhet och vallfodret i synnerhet är den grund varpå nötköttsföretaget vilar.

Extra roligt att en av finalisterna i tävlingen har dikor. Alla nominerade har genomtänkta vallstrategier och det är fascinerande hur olika vägar man kan välja för att nå framgång. Vallen är verkligen en mångfasetterad och spännande gröda, förutom att den är störst rent arealmässigt.

Men vallskörden per hektar verkar enligt statistik från Jordbruksverket inte öka och det finns mer att göra för att höja kvaliteten på ensilaget. Därför känns det extra viktigt att lyfta hur vallmästarfinalisterna gör för att lyckas.

Vi är inne i årets mesta kalvningsmånader och visst är det som Anett Seeman, rådgivare på Gård och djurhälsan, skrev i ett mejl till redaktionen: ”Råmandet när en ko pratar med sin nyfödda kalv är bara fantastiskt!” En lyckad kalvning är också en grund varpå nötköttsföretaget vilar. Allt viktigare i takt med att andelen dikor ökar.

Apropå att Nötkött har 40-årsjubileum i år utgör dikorna idag 40 procent av korna i Sverige, jämfört med 10 procent för 40 år sedan. Detta och en ökad användning av köttrassemin på mjölkgårdarna gör att köttraserna väger allt tyngre i svensk nötköttsproduktion.