Undvik risker i kalvningstider

Kalvningssäsongen är en stressig tid på året. Det är också en tid då såväl djurskötare som ko och kalv utsätts för risker. Säkerhetstänket börjar redan med avelsarbetet.

Text Lisbeth Karlsson

Under kalvningssäsongen går det åt mycket tid för att övervaka kalvningar och ta hand om nykalvade kor och kalvar. Har man ambitionen att minst 60 procent av korna ska kalva under de tre första veckorna blir det många kalvar som föds varje dag i en stor besättning, vilket kan bli stressigt och skapa risker för djurskötare och djur.

– Det är inte ovanligt att djurskötare skadas i samband med kalvningar. På köttrassidan är det dikon som oftast orsakar dödsolyckorna. Min bedömning är att det beror på att dikon vaktar sin kalv mer än vad en mjölkko gör, säger Stefan Wistrand, som tidigare arbetade på Arbetsmiljöverket och som sammanställt statistik över olyckor i nötkreatursproduktionen.

Han har tre käpphästar för djurskötarens säkerhet i all djurhantering – att ha en reträttväg, skilja ifrån och fixera. Reträttvägen om en diko skulle gå till attack kan vara att man kan klättra över grindar med liggande rör, en passage mellan två väggar (ett manshål) eller ett fast hinder som djurskötaren kan ta sig in bakom.

– Var förberedd när det händer. Titta på vart du kan ta vägen om ett djur får tokspel, säger Stefan Wistrand.

Det är inte alltid den ko som kalvar som utgör den största faran för djurskötaren. Det kan vara en ko som redan kalvat. Att kunna skilja en kalvande ko från de övriga korna, i en fast kalvningsbox eller med provisoriskt uppställda grindar, minskar riskerna. Stefan Wistrand rekommenderar att det finns möjlighet att fixera kon, antingen i en låsbar foderfront eller i en speciell kalvningsbox, där en svänggrind fälls fram och låser fast kon. Den kan både användas för att assistera vid kalvningen och hjälpa kalven att dia.

Man bör alltid ha med sig en mobil eller annan kommunikationsutrustning, om något skulle hända.

– Känner man oro och något verkar riskabelt, så undvik att göra det ensam. Chansa inte utan ta hjälp, säger Stefan Wistrand.

Lynnet på korna är en viktig säkerhetsaspekt. Säkerhetstänket börjar redan i avelsarbetet.

– Lynne har en hög arvbarhet. Döm inte en ko som visar dåligt lynne vid kalvningen, men är hon grinig efter mer än fyra dagar så vill jag påstå att det är fel på lynnet, säger Stefan Wistrand.

Läs hela artikeln i Nötkötts e-tidning.