Bevattning lyfter vallen

Bevattning är ett måste för att få till bra skördar hos vallmästarfinalisten Nygårds mjölk. Med en majsbaserad foderstat får de bra utväxling i ungnötsproduktionen.

Text Camilla Olsson
Foto Ann Christin Olsson

På Nygårds mjölk utanför Kristianstad i Skåne bedriver Katarina och Henrik Lindvall mjölk och ungnötsproduktion med 100 slaktade tjurar per år och 225 årskor. På gårdens lätta jordar används vallfröblandningen Optivall Premia, där rörsvingeln Karolina utgör en stor andel. Den ger ett brett skördefönster och med femskördesystem blir den inte för grov och det går att hålla ett jämnt näringsvärde.

Till mjölkkorna är vallfodret en viktig del av foderstaten, medan tjurarnas är majsbaserad, tillsammans med drank, proteinmix, mineraler, kalk och salt. Vissa säsonger även lite kornkross. Det ger en bra och ekonomisk tillväxt på djuren och eftersom majsen skördas sent, med 40 procent ts som riktvärde, blir inte foderstaten för blöt.

För att få till bra skördar bevattnas alla vallar. Under ett år sker det cirka tio gånger, med en giva på cirka 17 millimeter per gång. De senaste åren har de börjat bevattna runt 20 april, före sista nattfrosten, och upplever en betydligt högre förstaskörd i och med det. Skörden har också ökat tack vare fasta körspår. Paret uppskattar ökningen till cirka 10–15 procent.

VALLFAKTA

● Areal: 200 ha åker och 130 ha naturbetesmarker.

● Antal skördar: Fem.

● Fröblandning: Optivall Premia: 35 % rörsvingel, 10 % rajsvingel, 15 % hundäxing, 10 % rödklöver och 30 % blålusern. ● Konserveringsmetod: Plansilo och rundbal.

● Gödsling: Till förstaskörd: Axan 27-4 375 kg/ha (20–25 ton nötflyt hösten innan). Till andraskörd: N34 250 kg/hektar + 15 ton nötflyt /hektar. Till tredjeskörd: N34 255 kg/hektar + K50 105 kg/hektar. Till fjärdeskörd: N34 180 kg/hektar + 18 ton nötflyt/hektar. Till femteskörd: 20 ton nötflyt/hektar. Total giva 2023: N 413 kg, P3 4 kg, K 203 kg. Gödning och gödsel läggs alltid dagen efter avslutad ensilering.

● Näringsinnehåll per kilo ts: Förstaskörd: 12 MJ, 189 g råprotein, 6,90 NELp20, 398 g NDF, 100 g iNDF. Andraskörd: 11 MJ, 179 g råprotein, 6,46 NELp20, 437 g NDF, 142 g iNDF. Tredjeskörd: 10,9 MJ, 180 g råprotein, 6,30 NELp20, 466 g NDF, 141 g iNDF. Fjärdeskörd: 10,5–10,6 MJ, 171 g råprotein, 6–6,13 NELp20, 490–485 g NDF, 164–153 g iNDF. Femteskörd: 10,8 MJ, 184 g råprotein, 6,24 NELp20, 468 g NDF, 153 g iNDF.