Bra grovfoder ger bra mjölk

Med ytterligare ett plansilofack, två vallfröblandningar och två robotar till 85 mjölkkor strävar vallmästarfinalisten Markus Brisbo efter högsta kvalitet på mjölken.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Mjölk- och nötköttsföretagaren Markus Brisbo på gården Östergården i Brismene norr om Ulricehamn i Västra Götaland strävar efter att få hög kvalitet på grovfodret.

– Fodret du kör in till korna måste vara tipp-topp. Kör du in toppenfoder får du bra mjölk tillbaka.

Han fokuserar mer på att skörda ett toppfoder åt korna än att höja avkastningen. Det noggranna vallskördearbetet ger ändå resultat i tanken. Celltal på den levererade mjölken varierar mellan ungefär 50 000 och 100 000 celler per milliliter, fetthalten ligger på 4,5 och proteinet på 3,7 procent protein. Vallfodret används även för uppfödning av drygt 150 ungnöt till slakt.

På Östergården är vallfoderkvaliteten alltid i fokus för att få bästa produktionsresultat. Målsättningen är att ta fyra jämna skördar där energiinnehållet ligger över 11 megajoule, MJ, per kilo torrsubstans. För att uppnå det har Markus Brisbo bytt skördeteknik från slåttermaskin till slåtterkross för att få snabbare torkning och bättre hygien i vallfodret. Ytterligare ett plansilofack har byggts och två vallfröblandningar används för att få lite olika skördefönster på vallarna.

VALLFAKTA

● Areal: 180 hektar varav 140 vall och 40 spannmål, plus 40 naturbeten.

● Antal skördar: Fyra, med fem till sex veckor mellan skördarna.

● Fröblandningar: SF Balans: 40 % timotej, 30 % rörsvingelhybrid, 15 % engelskt rajgräs, 10 % rödklöver och 5 % vitklöver. SF Gourmet: 40 % timotej, 22 % rörsvingel, 15 % engelskt rajgräs, 10 % ängssvingel, 10 % rödklöver och 3 % vitklöver.

● Konserveringsmetod: Plansilo till alla fyra skördarna. Rundbalspress med 24 knivar för mindre fält ger större flexibilitet att utnyttja bra foder. Cirka 150 torrare rundbalar till kalvarna.

● Gödsling: 20 ton flyt och 200 kilo N27 till första skörd. 17 ton flyt och 100 kilo N27 till andra och tredje. Fjärde skörden gödslas varierar utifrån foderbehovet.

● Näringsinnehåll per kilo ts: Förstaskörd 12,3 MJ, 152 g råprotein, 6,87 NELp20, 411 g NDF, 93 g iNDF. Andraskörd 10,8 MJ, 143 g råprotein, 6,08 NELp20, 467 g NDF, 172 g iNDF. Tredjeskörd 10,7 MJ, 158 g råprotein, 6,14 NELp20, 436 g NDF, 168 g iNDF. Fjärdeskörd 11,1 MJ, 193 g råprotein, 6,49 NELp20, 430 g NDF, 143 g iNDF.