Vallen viktigaste pusselbiten

Text Ann Christin Olsson
På JB Holstein finns ett stort ko och växtodlingsintresse.

JB Holstein i Västra Vedåkra, strax söder om Hörby i Skåne, drivs som ett familjeföretag av makarna Jeanett och Bengt Sjöland, där Bengt har ett stort vallintresse och ansvarar för växtodlingen tillsammans med sonen Andreas Sjöland. Och Jeanett Sjöland, tillsammans med dottern Amanda Sjöland, håller i det som rör korna.

– Vallen är det som gör hela foderstaten, säger Bengt Sjöland.

– Ja, det ska vara mycket vall och bra kvalitet, säger Andreas Sjöland.

Målet är över 11 megajoule, 160–170 gram råprotein, 35–40 procent ts och inte för lite fibrer. Att få upp energin är det viktigaste, resten kan de justera i mixen med proteinfoder och halm.

De har en egen vallfröblandning till slåttervallen. Ett favoritgräs är Hykor som är en rörsvingel, och knepet för att lyckas med det gräset är att skörda i tid. Lite lusern ingår för att den är torktålig.

Sedan cirka 17 år odlar de majs, men vallen står fortfarande för nästan tre fjärdedelar av grovfodret i mixen.

– Med majsen har det blivit ännu viktigare med ett vasst vallensilage, både när det gäller energi och protein, säger Bengt Sjöland.

De har haft ungefär samma vallkedja i snart 20 år, och en filosofi är att inte ändra på sådant som fungerar. Bredspridningen har tillkommit på senare år. Först enbart till det som skulle rundbalas, men det fungerade så bra att de nu gör det med all vall, utom om det är extremt torrt väder, som sommaren 2018.

JB Holstein

Ägare: Jeanett och Bengt Sjöland.

Produktion: 200 mjölkkor, holstein.

Areal: 300 hektar åker varav 110 hektar vall där 80 ha skördas och 30 ha betas av kvigor. Plus 8 ha motionsbete till korna. Antal vallskördar: Fyra. Vallarnas liggtid: Tre år för slåttervallar. Insådd i korn. Betena ligger längre och sås om vid behov. Vallfröblandning: 30 % rörsvingel, 30 % timotej, 15 % rajgräs, 15 % lusern och 10 % rödklöver.

Skördetidpunkter: Förstaskörd 15–20 maj, och sedan 5–6 veckor mellan skördetillfällena, där sista skörden brukar bli i mitten av september. Vallskördekedja: Lejer in slåtter, bredsprider och styr förtorkningen med egen strängläggare.

Lejer jaguarhack och vagnar för hemtransport. Packar själv och täcker med grus på plasten. Ensileringsmetod: Framför allt plansilo, rundbalar som komplement. Tillsatsmedel Promyr. Gödsling av vallen: I oktober cirka 30 ton flytgödsel. Förstaskörden får 100 kilo rent kväve. Sedan lägg NK med 70 kg N till 2:a, 60–70 kg N till 3:e och eventuellt 30 kg till 4:e skörden.

Foderanalyser: Två analyser per skörd.

Näringsinnehåll per kilo TS: • Förstaskörd: 11,1–11,8 MJ, 186–188 g råprotein, 412–433 g NDF, 123-167 g iNDF och 616-659 NEL.

• Andraskörd: 11,0–11,1 MJ, 157–205 g råprotein, 435–462 g NDF, 145-172 g iNDF och 6,08–6,35 NEL. • Tredjeskörd: 10,7-11,3 MJ, 189–198 g råprotein, 422–455 g NDF, 143–163 g iNDF och 6,07–6,41 NEL.