Torr försommar oroar

En torr försommar har gett en lägre förstaskörd av vall och oro för brist på bete på många håll i södra Sverige.

Text, Foto Ann Christin Olsson

– Det är besvärligt med torkan. I april och maj har vi fått 4 till 5 millimeter mot normalt 70, säger Camilla Hansson, ordförande i Skånes nötköttsproducenter och nötköttsföretagare i Genarp.

Det skapar oro och för tankarna till torråret 2018, se bilden.

– Men 2018 hann vi få en bra förstaskörd innan torkan kom, säger Camilla Hansson, som själv valt att slå en del av sina åkermarksbeten för att säkra vinterfodret.

Torkan gör också att andraskörden inte heller kommer i gång. LRF har aktiverat sina krisgrupper och Camilla Hansson råder de som är drabbade att inte avvakta utan vidta åtgärder tidigt. Speciellt för de gårdar som har en liten vallareal i förhållande till antalet djur.

– Vi vill inte skapa panik, men det är viktigt att ha en strategi om man är drabbad. Sen är det bara bra om det inte blir så illa som befarat.  

Det kan vara att köpa foder i tid eller dra ner på antalet djur. Det finns grovfoder att köpa från andra områden. En annan möjlighet är att skörda spannmål som helsäd. Men när avsalupriserna är höga är det också en ekonomisk fråga vilken väg som är bäst för företaget.

Fältrapporten från Hushållningssällskapet rapporterar att en torr vår har gett ett sent vårbruk på flera håll i landet. Som en anpassning till ett torrare klimat kommer man i Jönköpingstrakten att öka arealen med det torktåliga sudangräset och så in rajgräs som fånggröda för att kunna skörda ytterligare en grovfoderskörd i oktober. Mer finns i Nötkötts e-tidning, se specialutgåvan ”Foder och torkan”.

Nötkötts e-tidning:

Som prenumerant har du tillgång till Nötkötts e-tidning. Här finns mer information om hur du loggar in:

E-tidning – Tidningen Nötkött (tidningennotkott.se)