Nötköttsgård på väg betraktas som industri

Europaparlamentets miljöutskott föreslår lägre tröskelvärden än jordbruksutskottet i revisionen av Industriutsläppsdirektivet, IED.

Text Ann Christin Olsson

Sedan 2017 reglerar IED utsläpp av ammoniak från gris- och fjäderfäproduktion. Enligt förslaget ingår nu också nötkreatur, det vill säga både nötkötts- och mjölkproducenter. För nötkreatur föreslår miljöutskottet 300 djurenheter, mot jordbruksutskottets förslag på 350. Det kan motsvara cirka 200 kor och rekrytering eller 500 ungnöt.

– Vid omröstningen i miljöutskottet föreslogs ett undantag för extensiva gårdar, med mindre än två djurenheter per hektar, säger Markus Hoffman, mark- och vattenexpert på LRF.

Markus Hoffman

Det gör att gårdar med betesdjur skulle kunna undantas, men det kan också innebära att gårdar med mycket växtodling omfattas.

– Från LRF tycker vi att nötkreatur inte ska ingå. Det är fel att de ska hamna ihop med industriverksamhet. Införs det här kan det omintetgöra flera år av regelförenklingsarbete.

Kommissionen föreslår att lantbruksverksamheter inte ska behöva söka tillstånd, utan enbart någon form av anmälningsförfarande. Men även vid en anmälan till kommunen kan det ställas krav på så kallade försiktighetsmått, till exempel när det gäller gödselhantering.

Nu väntar debatt och omröstning i EU-parlamentet i juli. Ett beslut kan komma i höst, men genomförandet kan ta tid.

– Eftersom det inte finns några uppsatta krav på Bästa tillgänglig teknik, Bat, på stall för nötkreatur så kommer det ta några år att ta fram dem, vilket troligen gör att IED med Bat för nötkreatur kan träda i kraft först 2029.